Leven lang ontwikkelen moet formele plek in het stelsel krijgen

Onderwijsraad komt met stelseladvies

Nieuws | de redactie
14 december 2018 | Het Nederlandse onderwijsstelsel is aan herziening toe. Verschillende sociale groepen komen elkaar te weinig tegen en er is geen formele plek in het stelsel voor leven lang ontwikkelen. Met name voor lageropgeleiden is dat problematisch.
Foto: COD Newsroom

Een advies van de Onderwijsraad beschrijft drie knelpunten in het huidige onderwijsstelsel. Het gebrek aan contact tussen sociale groepen, het te vroeg selecteren en het ontbreken van bijscholing. Met name lager- en middelbaar opgeleiden plukken hier de wrange vruchten van.

Volgens de Onderwijsraad zorgen belemmeringen op het gebied van regelgeving en financiering ervoor dat het aanbod voor bijscholing versnipperd en slecht toegankelijk is. Bovendien zijn de schotten tussen samenwerkingspartners binnen en buiten het onderwijs te hoog.

Infrastructuur voor postinitieel onderwijs

Om tot ontschotting te komen is het volgens de Onderwijs noodzakelijk dat overheid en bedrijfsleven er voor gaan zorgen dat het aanbod aan permanente scholing geborgd is. “Om gedurende de levensloop werken en leren beter te combineren, moeten voorzieningen geen tijdelijk, maar een permanent onderdeel zijn van de inrichting van het onderwijsstelsel. Een betere infrastructuur van het postinitieel onderwijs draagt bij aan een toegankelijker en betaalbaar scholings- en vormingsaanbod.”

Ons dossier Leven lang ontwikkelen

De Onderwijsraad pleit voor een verkenning naar de mogelijkheden van een flexibel aanbod. Ze wijst daarbij naar wat er al gebeurt in het mbo en met de Associate Degrees waar hbo en mbo elkaar inmiddels weten te vinden. “Hierdoor ontstaat meer ruimte voor maatwerk en voor beter en tijdig inspelen op de behoeften en kansen voor iedereen die zich verder wil scholen of ontwikkelen.”

Op dit moment zijn er zowel private als publieke onderwijsaanbieders bezig met programma’s voor bijscholen. Die partijen moeten volgens de Onderwijsraad blijven samenwerken in het delen van elkaars kennis, expertise, locaties en leermiddelen. Niettemin ligt de eindverantwoordelijkheid van een passend stelsel bij de overheid. “Een van de kerntaken is het bewaken van samenhang in het onderwijsstelsel bij de beleidsvoering.”

Onlangs pleitte de scheidend rector van de Open Universiteit Anja Oskamp al voor een fundamentele herziening van het hoger onderwijsstelsel om leven lang ontwikkelen te faciliteren. “Misschien moeten we juist het onderwijs aan het begin van de loopbaan iets korter maken om zo ruimte te creëren op een later moment,” vertelde Oskamp in gesprek met ScienceGuide.


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
«

ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan

OK