Het kenniscentrum als one-stop-shop voor duurzaam organiseren

Betere oplossingen door multidisciplinaire aanpak

Opinie | door Piet Hein Coebergh
18 januari 2019 | Om studenten af te leveren die een ambassadeur kunnen zijn voor duurzame organisatie moeten lectoren, docenten, studenten en het bedrijfsleven elkaar in de opleiding al treffen. Piet Hein Coebergh illustreert hoe dit op de Hogeschool Leiden wordt vormgegeven.
Foto: TrvsGrant

Studenten van de faculteit Management en Bedrijf (M&B) van de Hogeschool Leiden die over een paar jaar afstuderen, hebben straks veel meer op zak dan alleen hun hbo-diploma. Zij gaan aan het werk als ambassadeurs van duurzame ontwikkeling. Zij gaan het beroepenveld in met een missie: hun toekomstige werkgevers overtuigen dat thema’s als diversiteit, transparantie, ethiek en circulaire bedrijfsvoering onmisbaar zijn geworden in de onderneming van de 21e eeuw.

Duurzaamheid is meer dan vergroening

IJkpunt voor het kenniscentrum zijn de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Developement Goals, SDG’s) van de Verenigde Naties die de alumni van M&B zullen bestuderen om in de praktijk te brengen. In 2015 formuleerde de internationale gemeenschap een agenda voor een betere wereld: vóór 2030 moeten armoede, ongelijkheid en klimaatverandering de wereld uit zijn – en dat blijvend: de uitleg van het begrip ‘duurzaam’ is hier breder dan alleen vergroening van de samenleving.

Op de mondiale agenda werden zeventien concrete doelen geformuleerd. Ze gaan van kwaliteitsonderwijs voor iedereen tot gendergelijkheid en rechtvaardigheid; van verantwoorde consumptie en productie tot betaalbare en duurzame energie; van waardig werk tot schoon drinkwater voor iedereen. Onderzoek vanuit Hogeschool Leiden laat zien dat in 2018 bijna 60% van het beursgenoteerde bedrijfsleven in Nederland de SDG’s als basis voor hun strategie heeft.

Deze SDG’s nemen vanaf 2019 een centrale plaats in binnen het curriculum van M & B. Het Kenniscentrum Duurzaam Organiseren dat de faculteit in januari lanceert laat zich inspireren door de duurzame ontwikkelingsdoelen onderwijs, gendergelijkheid, circulaire economie en recht en rechtvaardigheid. Het centrum streeft twee belangrijke doelen na. In de eerste plaats kennis en vaardigheden aan studenten overbrengen, zodat zij duurzame ontwikkeling in de beroepspraktijk kunnen bevorderen. En ten tweede, organisaties stimuleren om duurzame ontwikkelingsdoelen onderdeel te laten zijn van hun strategie, hun beleid en hun praktijk.

Eindstation: de circulaire economie

Internationalisering, diversiteit en duurzaamheid zijn altijd al thema’s geweest binnen de faculteit M&B maar de urgentie groeit. Daarom is ervoor gekozen de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN als uitgangspunt te nemen voor onderzoek en onderwijs. Meerdere disciplines komen daarbij samen. Het kenniscentrum focust vanuit de expertise van de deelnemende lectoraten op een viertal SDG’s: Beter onderwijs (SDG 4), Gendergelijkheid (SDG 5), Verantwoorde productie & consumptie (SDG 12) en Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten (SDG 16).

Deze keuze past bij de deelnemende lectoraten Public Relations & Social Media, Diversiteit, Recht en Rechtvaardigheid en, in een later stadium, Circulaire Economie. Lectoren en docenten samen zullen met elkaar het kenniscentrum vormgeven. De kern van die samenwerking is een integrale aanpak van vraagstukken. Lectoren, docenten, studenten én beroepenveld worden uitgedaagd om onderzoeksvragen te formuleren die over de individuele disciplines heen gaan. Het kenniscentrum gaat van start met diverse multidisciplinaire thema’s.

Een voorbeeld van mogelijk onderzoek in het thema “Diversiteit en imago” is de volgende casus. Een reclamespot van Heineken werd als racistisch betiteld. Dat was het laatste wat Heineken voor ogen had. Als je als organisatie meer aan diversiteit zou doen in je personeelsbestand, zou het waarschijnlijk minder snel gebeuren dat je zo’n misser maakt. Hier zouden wij een onderzoeksvraag aan kunnen koppelen die twee zaken combineert: draagt diversiteit binnen de organisatie bij aan effectievere reclame?

One-stop-shop

In de onderzoeksvisie van de Hogeschool Leiden moet onderzoek in alle gevallen ten dienste staan van het onderwijs. Het is vanzelfsprekend dat de duurzame ontwikkelingsdoelen juist via het onderwijs in het beroepenveld doordringen. Onderzoek in het kenniscentrum vindt alleen plaats als docenten hebben aangegeven wat zij met de uitkomsten in het curriculum zullen doen.

Het kenniscentrum zet in eerste instantie in op verschillende onderzoeksvormen waarin studenten en docenten samenwerken met organisaties die duurzamer willen organiseren:

  • Multidisciplinair afstudeeronderzoek: zo werken in 2019 een afstudeerder HBO-recht en een afstudeerder HBO-communicatie samen met de gemeente Alphen aan den Rijn om de implementatie van de Omgevingswet succesvol te maken.
  • Living labs: samenhangende workshops waarin meerdere stakeholders met elkaar in gesprek gaan over multidisciplinaire problemen.
  • Contractonderzoek: hier verrichten onderzoeksdocenten en lectoren maatwerk voor organisaties, profit en non profit, om een duurzaam vraagstuk te helpen oplossen.

Studenten van de faculteit Management & Bedrijf zullen merken dat duurzame ontwikkelingsdoelen steeds meer onderdeel worden van onderwijs-en onderzoeksopdrachten. Het idee is dat studenten samenwerken aan een maatschappelijk vraagstuk vanuit verschillende disciplines. Belangrijk hierin is het ontwikkelen van een kritische benadering van bronnen, maar ook het beoordelen van eigen werk en beroep. Het kritisch zijn op het eigen beroep, het eigen handelen, zit in de missie van de faculteit.

Het kenniscentrum biedt met studenten en docenten een antwoord op de groeiende behoefte uit de profit- en nonprofitsector naar een multidisciplinaire benadering van, en expertise over, thema’s als diversiteit, klimaat, transparantie. Bedrijven die tegen vraagstukken aanlopen kunnen bij het kenniscentrum terecht met een onderzoeksvraag. Het voordeel is dat ze straks niet meer langs de loketten van verschillende disciplines hoeven, maar met het kenniscentrum een one-stop-shop voor duurzaam organiseren hebben.

Piet Hein Coebergh :  Lector PR en Media


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK