Vakbonden willen hogere salarisschaal voor hbo-docenten

Nieuws | door Frans van Heest
12 februari 2019 | De vakbonden stellen een ultimatum aan het kabinet, voor 25 februari moet Rutte III €4 miljard vrijspelen voor het gehele onderwijs anders volgen er stakingen.
Demonstratie #WoinActie, Koekamp Den Haag

Nu sinds een aantal jaar docenten in het hbo een mastertitel in bezit moeten hebben, betekent dit ook dat zij ingeschaald moeten worden in een hogere salarisschaal. Dat stelt onderwijsvakbond AOb, FNV Overheid en Federatie van Onderwijsvakorganisaties.

Er is €22 miljoen van het kabinet nodig om het salaris van hbo-docenten te verhogen, schrijft de vakbond in een brief die geadresseerd is aan Mark Rutte, Arie Slob en Ingrid van Engelshoven. Deze eis is echter nog maar het topje van de ijsberg. De Algemene Onderwijsbond (AOb) wil dat er in het wetenschappelijk onderwijs €1,15 miljard wordt geïnvesteerd. In het hele onderwijs moet er €4 miljard geïnvesteerd worden. Wordt deze eis voor 25 februari niet ingewilligd dan volgen er landelijke stakingen.

Kwaliteit hoger onderwijs in het geding

In een brief aan het kabinet schrijft de AOb dat over de hele linie van po tot wo er extra geïnvesteerd moet worden, maar ook zeker in het hoger onderwijs. De problemen in het hoger onderwijs nemen hand over hand toe, zegt de AOb. “Toenemende studentenaantallen in hbo en wo zonder voldoende financiering leiden tot onderwijsextensivering, grotere groepen studenten en hoge werkdruk onder het personeel. Dit heeft uiteraard gevolgen voor de kwaliteit.” Zo schrijven ze in de inleiding van de brief aan het kabinet.

Het is niet voor het eerst, maar wederom loopt de vakbond te hoop tegen de doelmatigheidskorting die dit kabinet heeft aangekondigd. “Het is bijna niet voor te stellen, maar er hangt de sector onderwijs ook nog steeds een doelmatigheidskorting van € 183 miljoen boven het hoofd. Hbo en wo hebben dit jaar een extra korting van €19 miljoen, omdat er meer studenten zijn dan geraamd.”

Daarnaast kijkt de AOb, net als de Tweede Kamer, met zorg naar afwijkingen in de ramingen van studentenaantallen, aangezien dit grote budgettaire gevolgen kan hebben. “Meer leerlingen of studenten dan geraamd zonder extra geld van de regering leiden tot extra bezuinigingen. Relatief kleine afwijkingen van de ramingen kunnen grote budgettaire gevolgen hebben voor de onderwijsinstellingen.”

Ergernis over houding minister

Wat kennelijk veel kwaad bloed heeft gezet bij de vakbond is dat de minister bij de begrotingsbehandeling, de eis voor meer geld in het hoger onderwijs vergeleek met een iconisch figuur uit de Efteling. “Minister Van Engelshoven betitelt de gerechtvaardigde eisen uit het hoger onderwijs als Holle-Bolle-Gijsgedrag. Vanuit het kabinet komt geen enkel signaal dat erop duidt dat er oog is voor de gerechtvaardigde eisen van het personeel en het onderwijsveld. Via brieven, petities, acties, demonstraties in diverse onderwijssectoren hebben we de grote problemen in de sector vele malen kenbaar gemaakt. Wij zijn van mening dat we hiermee geen gehoor bij u vinden en uitgepraat zijn.”

De eis is dan ook dat de onderwijsbegroting van OCW die momenteel circa €40 miljard bedraagt met 10% wordt verhoogd, een extra investering dus van €4 miljard. “Nog deze kabinetsperiode moet een substantieel bedrag beschikbaar komen voor alle onderwijssectoren om de werkdruk aan te pakken, achterstallige financiering te repareren en de loonachterstanden met andere beroepen in te lopen.” Daarnaast moet ook de doelmatigheidskorting van tafel.

Huidige salarisschaal voor hbo-docent onvoldoende

De AOb heeft per sector toegelicht wat er extra gevraagd wordt aan investeringen. Voor het hbo-docenten komt men uit op een bescheiden bedrag van €22 miljoen. “In het hbo moeten docenten nu een masteropleiding hebben. Daarom is de huidige salarisschaal 10 in vergelijking met andere beroepen onvoldoende. “Het minimum moet volgens partijen salarisschaal 11 worden; €22 miljoen is daarvoor nodig. Echter voor het onderwijsondersteunend personeel is de eis een stuk hoger. “Voor onderwijsondersteunende functies moet het aantal stappen in de salarisschalen worden verminderd, dit kost €60 miljoen.”

Voor het wetenschappelijk onderwijs moet het ministerie dieper in buidel tasten. Alles bij elkaar moet er volgens de AOb €1,15 miljard geïnvesteerd worden in universiteiten. Onderdeel daarvan is het inhalen van de achterstand in salaris die ontstaan is door de jarenlange nullijn. Verder moet er meer geld voor onderzoek naar de eerste geldstroom.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK