Universiteiten betalen op termijn voor de problemen bij DUO

Nieuws | de redactie
21 september 2021 | Vanaf 2026 moeten universiteiten jaarlijks een bedrag inleveren van 40 miljoen euro oplopend naar 320 miljoen euro, omdat er in het verleden problemen waren met de ICT bij DUO.
Wopke Hoekstra overhandigt de Rijksbegroting aan de Tweede Kamer

Uit de begroting van OCW wordt duidelijk dat gaten op de begroting die nog openstonden worden ingevuld met bezuinigingen op het wetenschappelijk onderwijs. In 2019 is er een tegenvaller geweest bij DUO in verband met problematiek met de ICT. Dat financiële gat is van 2019 tot 2025 incidenteel gedekt. Deze bezuiniging moest nog ingedekt worden voor de jaren 2026-2033. Deze bezuiniging blijkt nu in zijn geheel ingeboekt op de begroting van universiteiten van 37,9 miljoen oplopend naar 41,3 miljoen in 2033, bij elkaar een bezuiniging van 320 miljoen euro. 

Het is opvallend dat universiteiten in het geheel moeten opdraaien voor deze tegenvaller. Eerder dit jaar kwam een andere tegenvaller op de OCW-begroting ook grotendeels terecht bij universiteiten. Onder grote druk, ook intern bij D66, wisten Jan Paternotte en Paul van Meenen (D66) deze bezuiniging toen terug te draaien.

Meld u hier aan voor de ScienceGuide Nieuwsbrief

Bezuiniging op praktijkgericht onderzoek valt mee 

Bij de bekostiging van het hoger beroepsonderwijs blijkt dat de publieke middelen voor praktijkgericht onderzoek minder hard zullen dalen dan vorig jaar werd vermeld. Waar het onderzoeksgeld voor het hbo, dat via Regieorgaan SIA wordt toegekend, in 2020 nog 60,5 miljoen euro bedroeg, zou dat dit jaar met 6,6 miljoen euro dalen tot 53,9 miljoen. In plaats daarvan daalt het bedrag voor praktijkgericht onderzoek in 2021 met slechts 1,7 miljoen euro tot 58,8 miljoen euro.  

Evenals vorig jaar zijn de onderwijsuitgaven per student gestegen. Werden de uitgaven per student voor 2021 op achtduizend euro per student geraamd in zowel het hbo als het wo, in 2022 zal dat 8,4 duizend euro zijn in het hbo en 8,3 duizend euro in het wo. Het collegegeld zal komend jaar met 25 euro stijgen tot 2168 euro. 

Geen vergelijking mogelijk met vorig jaar 

Verder blijkt uit resultaten van de Nationale Studenten Enquête (NSE) dat wo-studenten in 2020 vaker tevreden waren over het genoten onderwijs dan hbo-studenten. In het wo betrof de studenttevredenheid 78,6 procent, in het hbo was dat 66,4 procent. Aangezien de vragenlijsten van de NSE zijn aangepast, kunnen de resultaten volgens OCW niet worden vergeleken met voorgaande jaren.   

Daarnaast is de uitval onder eerstejaars afgelopen studiejaar sterk gedaald ten opzichte van vorige jaren. Toen schommelde de uitval onder eerstejaars hbo’ers rond de 15,5 procent; afgelopen jaar was dat slechts 11,5 procent. In het wo daalde de uitval onder eerstejaars van zeven procent in 2018/2019 naar 5,3 procent in 2019/2020. 

De koepels VSNU en VH laten weten in reactie op deze begroting dat er ook nog steeds een bezuiniging staat ingeboekt van 226 miljoen euro uit 2019. Die kwam destijds voor rekening van het hbo en wo, omdat de verhoging van de rente op de studieschuld door de Eerste Kamer werd weggestemd. Dit leverde een gat op in de begroting van 226 miljoen euro. Wopke Hoekstra heeft toen gezegd dat hier een oplossing voer moest komen bij de volgende formatie. Het is de vraag nu men onderhandelt over een nieuw kabinet of die belofte van Hoekstra uit 2019 nog steeds staat.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK