Steeds meer geld voor onderzoek maar hogescholen profiteren niet

Nieuws | de redactie
20 april 2022 | Het bedrag dat de overheid uitgeeft aan onderzoek en ontwikkeling neemt met het nieuwe kabinet stevig toe. Uit nieuwe cijfers van het Rathenau Instituut blijkt echter dat het praktijkgerichte onderzoek op hogescholen hier niet van profiteren; zij gaan zelfs in de min.

Uit de jaarlijkse cijfers van het Rathenau Instituut (Totale investeringen in Wetenschap en INnovatie TWIN) blijkt er met een beetje geluk dit jaar nog 2,5 procent van het BBP geïnvesteerd zal worden in onderzoek en ontwikkeling. Dit komt mede omdat vorig jaar het BBP van Nederland licht gedaald is en mensen nu meer geld uitgeven. De directe Rijksuitgaven aan onderzoek en ontwikkeling zijn tussen 2020 en 2022 met twintig procent gestegen. 

Groeifonds en OCW investeren extra 

De uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling stijgen al jaren, maar de stijging is dit jaar wel heel erg hoog, zo blijkt uit doorrekeningen van het Rathenau. De extra investeringen komen vooral uit het Groeifonds, maar ook OCW geeft veel meer geld uit aan onderzoek. Dit gaat van 4,4 miljard euro in 2020 naar 5 miljard euro in 2022 – een stijging van 12 procent. Dit komt vooral door een toename in de institutionele financiering van universiteiten. 

De bedragen waar het Rathenau zich op baseert zijn afkomstig van de begroting van de vorige regering. Aangezien het huidige kabinet te maken heeft met een forse inflatie en door de financiële gevolgen van de oorlog in Oekraïne, is echter nog niet precies in te schatten hoe de toekomst eruit zal zien.  

Praktijkgericht onderzoek profiteert niet van groei 

Waar universiteiten de afgelopen jaren volop geprofiteerd hebben van extra investeringen in onderzoek en ontwikkeling, geldt dat niet voor hogescholen, blijkt uit de cijfers. Het budget voor praktijkgericht onderzoek via Regieorgaan SIA heeft van het vorige kabinet tijdelijk extra geld gekregen maar dat loopt nu weer af. De middelen stegen daardoor naar 61 miljoen in 2020 maar de verwachting is dat als dit nieuwe kabinet niet extra investeert, de uitgaven zullen dalen naar 53 miljoen euro in 2025. Dat is een daling van 12 procent tussen 2020 en 2026, terwijl universiteiten in deze periode een stijging kennen van 17 procent.

Bij inschrijving ga je akkoord met onze privacy-voorwaarden. Deze voorwaarden zijn hier te lezen.

De wekelijkse nieuwsbrief is nog korte tijd gratis te ontvangen. De voorwaarden vindt u hier.

Wat verder opvalt, is dat het ministerie van Economische Zaken ook een steeds groter aandeel heeft in de uitgaven in onderzoek in ontwikkeling. In 2020 was dat nog 800 miljoen euro, in 2022 is dat opgelopen naar ruim 1 miljard. 

Ook heeft het Rathenau gekeken hoeveel provincies investeren in onderzoek in ontwikkeling. Daaruit blijkt dat de provincie Gelderland 53 miljoen uitgeeft en de provincie Flevoland slechts 2,7 miljoen. Terwijl Zeeland – de provincie met het minst aantal inwoners (386.000) – 11,5 miljoen euro in onderzoek en ontwikkeling investeert.  


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK