‘Nederlandse hoger onderwijs wereldkampioen samenwerken’

Nieuws | de redactie
30 mei 2022 | Het Nederlandse hoger onderwijs is wereldkampioen samenwerken, aldus minister Robert Dijkgraaf en WUR-rector Arthur Mol. Dat zorgt ervoor dat veel andere Europese landen naar de Nederlandse samenwerking op het gebied van digitalisering kijken, vertelden ze tijdens de Educational Pioneers and Innovators Conference (EPIC), verzorgd door het Versnellingsplan, met Emmelie Zipson als moderator.
Emmelie Zipson (links), Arthur Mol (midden) en Robbert Dijkgraaf (rechts) te gast tijdens de opening van EPIC. Beeld: Robbert Dijkgraaf (Twitter)

Bij de opening van het congres memoreerde Dijkgraaf aan de komst van het internet en de weinige verwachtingen daarvan. “Ik moet daar wel bij zeggen dat ik al zo oud ben dat ik me nog kan herinneren dat ik mijn eerste e-mail stuurde en voor het eerst een webpagina zag. Als ik, als theoretisch fysicus, dat destijds aan mensen uitlegde, leek het hen vooral heel leuk voor theoretische fysici. Niemand verwachtte dat het breder kon worden ingezet.” 

Nu, vele jaren later, is ook het onderwijs sterk beïnvloed door digitalisering. “Als je het onderwijs van nu vergelijkt met het onderwijs van veertig jaar geleden, is heel veel hetzelfde gebleven”, schetste Dijkgraaf. “De digitalisering, heeft de ervaring van het onderwijs echter volledig veranderd. Vanwege die digitale mogelijkheden ben ik heel jaloers op deze generatie studenten en onderzoekers.” 

Samenwerking met wetenschappelijke benadering 

Arthur Mol, rector magnificus van de Wageningen University and Research (WUR) en trekker van het Versnellingsplan, legde bij de opening van EPIC uit dat de samenwerking tussen zoveel partijen een van de belangrijkste elementen van het Versnellingsplan is. “Bijna alle universiteiten en hogescholen voeren nu samen met SURF pilots uit bij meerdere instellingen tegelijk; dat is de grootste stap voorwaarts. Daarnaast werken we niet alleen in de top van de organisaties samen, ook op onderwijs- en onderzoeksniveau werken instellingen met elkaar samen.” 

Bij inschrijving ga je akkoord met onze privacy-voorwaarden. Deze voorwaarden zijn hier te lezen.

De wekelijkse nieuwsbrief is nog korte tijd gratis te ontvangen. De voorwaarden vindt u hier.

De minister was het hartgrondig eens met die constatering. “Ik ben trots op de kwaliteit van de universiteiten en hogescholen, maar ik ben nog trotser op het stelsel als geheel. We zijn wereldkampioen samenwerking. Daarnaast hebben we, door SURF, een excellente digitale infrastructuur die het resultaat is van decennia aan investeringen. Dat wordt hier allemaal bijeengebracht en gepaard aan een bijna experimentele houding. Eigenlijk wordt de wetenschappelijke benadering gebruikt: ontdek wat wel werkt en wat niet  en leer daarvan.” 

Internationaal gezien is die verregaande samenwerking tussen hoger onderwijsinstellingen een zeldzaamheid, waren Mol en Dijkgraaf het met elkaar eens. “Wij zijn het land waarnaar onze Europese collega’s kijken”, aldus Mol. “Deze samenwerking uitbreiden naar andere Europese landen en hoger onderwijsinstellingen is daarnaast een van de uitdagingen die ons wachten. Daartoe moeten we ons netwerk verder uitbreiden, maar het vraagt ook om actie in Brussel.” 

Druk op digitalisering 

Na de goedkeuring van Digitaliseringsimpuls NL, de aanvraag voor de tweede ronde van het Nationaal Groeifonds, zullen de inspanningen binnen het Versnellingsplan nog meer worden verbreed, vertelde Mol tijdens de opening van het symposium. 113 wo-, hbo- en mbo-instellingen zullen gezamenlijk aan de slag gaan met flexibilisering van het onderwijs en het ontwikkelen van open leermaterialen. Daarnaast zullen ze allen Teaching and Learning Centers optuigen om ervoor te zorgen dat de geleerde lessen worden vertaald naar de onderwijspraktijk.  

“Dit is een opschaling, de volgende fase van dit grote project”, voegde Dijkgraaf daaraan oe. Dat komt niet ongelegen; van digitalisering wordt immers veel verwacht, schetste hij. “Ook bij de vraag naar flexibeler onderwijs om de uitdagingen op de arbeidsmarkt het hoofd te kunnen bieden wordt gekeken naar digitalisering. Het is een grote belofte, en dat zorgt voor druk. We moeten het waarmaken.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK