‘Instellingen mogen zelf weten of ze voor afstandsonderwijs kiezen’

Nieuws | de redactie
4 juli 2022 | Minister Dijkgraaf ziet geen reden om in gesprek te gaan met de RUG over het besluit om blended en hybride onderwijs uit te breiden. Dat blijkt uit het antwoord op Kamervragen van Peter Kwint toen de RUG de hoge gasprijzen als argument voor afstandsonderwijs gebruikte.
© Tweede Kamer

Het besluit tot de nieuwe onderwijsvorm van de RUG is gebaseerd op het verbeteren van de onderwijskwaliteit, zegt de minister. Daarmee beantwoordt hij de Kamervragen van SP’er Peter Kwint, die de vragen stelde naar aanleiding van het bericht ‘Poetin noopt de RUG tot uitbreiden blended onderwijs’. Onderwijsinstellingen zijn vrij om hun eigen onderwijsvorm te kiezen, waarom Dijkgraaf geen reden ziet om met de RUG in gesprek te gaan. Wel komt er binnenkort een Kamerbrief over de motie Kwint, die van het kabinet vraagt om fysiek onderwijs als norm te stellen. 

“Blended learning past binnen de onderwijsvisie van RUG” 

Kamerlid Kwint vroeg zich af of de stijgende energieprijzen voldoende reden zijn voor de RUG om meer gebruik te maken van blended en hybride onderwijs. De minister van OCW benadrukt dat onderwijsinstellingen zelf verantwoordelijk zijn voor de eigen onderwijsvisie en –kwaliteit en dat de keuze voor nieuwe onderwijsvormen op basis van de visie en kwaliteit gemaakt moet worden.  

“In het strategisch plan van 2021 maakte de RUG al bekend dat blended learning past binnen de onderwijsvisie van RUG”, schrijft Dijkgraaf. “Hierbij is het doel van de RUG om niet de contactmomenten te verminderen, maar om deze beter te benutten. De RUG geeft zelf aan dat zij op basis van de onderwijsvisie deze beslissing hebben genomen.” 

Bij inschrijving ga je akkoord met onze privacy-voorwaarden. Deze voorwaarden zijn hier te lezen.

De wekelijkse nieuwsbrief is nog korte tijd gratis te ontvangen. De voorwaarden vindt u hier.

Kwint vroeg ook aan de minister wat hij ervan vindt dat de studenten zelf met de energierekening zitten, doordat ze thuis meer energie verbruiken als ze onderwijs op afstand volgen. Dijkgraaf herhaalt dat de RUG deze keuze maakt op basis van de onderwijsvisie en verwijst naar het strategisch plan 2021-2026 van de RUG. Op de vraag over de energiekosten van de studenten geeft hij geen antwoord. 

Kamerbrief over motie Kwint 

Verder wijst het SP-Kamerlid op de motie Kwint, die het kabinet verzoekt om er samen met de MBO Raad, de Vereniging Hogescholen en UNL voor te zorgen dat fysiek onderwijs de norm is, tenzij omstandigheden een instelling dwingen om over te gaan op afstandsonderwijs. Onderwijsinstellingen mogen echter zelf bepalen welke onderwijsvormen zij inzetten, verklaart Dijkgraaf.  

Bovendien vraagt deze motie om in gesprek te gaan met de onderwijskoepels, niet met de instellingen. De minister ziet daarom een aanleiding om met de RUG in gesprek te gaan over de kwestie. Wel kondigt hij een Kamerbrief aan waarin hij samen met de minister voor primair en voortgezet onderwijs verder ingaat op de motie Kwint. 

Dijkgraaf benadrukt dat hij gesprekken heeft gevoerd met alle onderwijsinstellingen, waarin het belang van fysiek onderwijs is benadrukt. “De redenen voor instellingen om gebruik te maken van blended onderwijs hangt dus altijd nauw samen met het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs”, aldus Dijkgraaf. “De ervaringen gedurende de pandemie hebben juist inzichten gegeven waar de toegevoegde waarde van fysiek onderwijs het grootst is.” 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK