HAN moet meer dan dertigduizend euro schadevergoeding betalen aan BMH-student

Nieuws | de redactie
4 juli 2022 | De HAN is in hoger beroep door de rechtbank gesommeerd om meer dan dertigduizend euro te betalen aan een voormalig student Medische Hulpverlening (BMH). In de eerste jaren van de opleiding BMH is de HAN nalatig geweest in het informeren van aankomende en zittende studenten, oordeelt de rechtbank.
Beeld: Rodnae Productions

Sinds 2010 bieden meerdere hogescholen de Bachelor Medische Hulpverlening (BMH) aan, een opleiding die is ontstaan na vragen uit het werkveld om breed inzetbare hbo-professionals. Tijdens de opleiding kan een student kiezen voor de specialisaties Ambulance, SEH, Anestesiologische zorg, Operatieve zorg en Cardiologie.  

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) is een van de instellingen die de opleiding BMH sinds 2010 aanbiedt. Moeilijkheden bij het opstarten van de opleidingen hebben geleid tot een rechtszaak tussen de hogeschool en twee voormalig BMH-studenten die forse studievertraging hebben opgelopen. Nieuw is deze spanning overigens niet; anderhalf jaar geleden leidden soortgelijken klachten ertoe dat de Rotterdamse rechtbank de Hogeschool Rotterdam sommeerde een schadevergoeding te betalen aan voormalig BMH-studenten. 

Geen BIG-registratie en tekort aan stageplaatsen 

De grootste problemen bij het opzetten van de opleiding BMH lagen bij het tekort aan stageplaatsen en de onmogelijkheid een BIG-registratie te krijgen. Hoewel de opleiding BMH is opgezet na vragen vanuit het werkveld, bleek het werkveld minder enthousiast te zijn dan de hogescholen verwachtten. Vanwege een daaruit voortkomend tekort aan stageplaatsen moesten veel studenten hun stage uitstellen, wat tot studievertraging leidde. Daarnaast heeft een zorgverlener die bij bijvoorbeeld de Ambulancedienst wil werken een BIG-registratie nodig. De eerste cohorten BMH-studenten van de HAN konden die registratie echter nog niet krijgen. Daarom konden zijn na hun afstuderen niet aan de slag in het beroep waarvoor ze waren opgeleid, waardoor ze effectief werden opgezadeld met een ‘maatschappelijk waardeloos diploma’, aldus de oud-studenten.  

Bij inschrijving ga je akkoord met onze privacy-voorwaarden. Deze voorwaarden zijn hier te lezen.

De nieuwsbrief is exclusief toegankelijk voor medewerkers van onze partners.

De rechtzoekende oud-studenten van de HAN zijn een mannelijke student, die in 2012 begon met BMH en de specialisatie Spoedeisende Hulp (SEE) koos, en een vrouwelijke student die in 2010 begon en koos voor de specialisatie Ambulance. Beiden hebben na het doorlopen van de opleiding BMH nog een tweeënhalfjarig traject HBO-Verpleegkunde moeten doorlopen – de mannelijke student vanwege een tekort aan stageplaatsen bij BMH, de vrouwelijke student vanwege het ontbreken van een BIG-registratie. Daardoor hebben ze twee (man) en tweeënhalf (vrouw) jaar studievertraging opgelopen, waarvoor ze schadevergoeding willen ontvangen. 

In een eerdere rechtszaak werd de eis van de studenten afgewezen. In hoger beroep is de rechtbank echter tot een ander oordeel gekomen.  

HAN heeft aankomende BMH-studenten niet goed voorgelicht 

Bij het behandelen van de klacht van de mannelijke student oordeelt de rechtbank dat de HAN nalatig is geweest in het realiseren van voldoende stageplaatsen. Als studenten van tevoren goed waren geïnformeerd over het risico van een tekort aan stageplaatsen en de daaraan verbonden consequenties zou dat anders zijn, aldus de rechtbank, maar dat is niet het geval. Zo heeft de HAN in 2012 naar reeds begonnen studenten een brief met een prangende boodschap gestuurd en hen de mogelijkheid geboden om over te stappen naar HBOV. Aankomende studenten ontvingen een heel ander brief; zij werden wel gewezen op enige moeilijkheden maar in dezelfde zin gerustgesteld.

Ook wordt in de brief uit 2012 gezegd dat met het ministerie van VWS druk wordt gewerkt aan een BIG-registratie. “Ook deze opmerking geeft niet de indruk dat er op dat punt grote problemen te verwachten zijn”, aldus de rechtbank, die concludeert dat de HAN aankomende studenten niet heeft willen afschrikken. Ook tijdens een studiestartgesprek en bij de open dag werd er niet expliciet melding gemaakt van de problemen. Er verscheen wel een bericht op de website van de opleiding BMH, maar dat gebeurde pas nadat de datum voor de inschrijving verstreken was.

“Het hof acht daarmee het causaal verband tussen het tekortschieten van de HAN in haar zorgplicht en de door [appellant] opgelopen studievertraging aanwezig. Daarbij geldt dat aan [appellant] de mogelijkheid is ontnomen om meteen al een andere keuze te maken. (…) Het hof acht de HAN daarom aansprakelijk voor de schade die [appellant] door die studievertraging heeft gehad”, luidt de uitspraak daarom. 

Eerste cohort BMH-studenten zou sowieso problemen krijgen 

De klacht van de vrouwelijke oud-student van de HAN, die in 2010 begon bij de opleiding BMH, betrof voornamelijk het gebrek aan arbeidsmarktperspectief vanwege het ontbreken van een BIG-registratie. Uit de stukken die de rechtbank heeft gewogen blijkt dat de HAN al voorafgaand aan het begin van de opleiding wist dat een BIG-registratie pas kon worden geregeld als het eerste cohort studenten was afgestudeerd. ” De HAN wist dus dat de studenten van het cohort 2010 zouden afstuderen zonder dat zij bevoegd zouden zijn tot het zelfstandig verrichten van voorbehouden handelingen”, concludeert de rechtbank.

De HAN had aankomende en reeds ingeschreven studenten daarvoor moeten waarschuwen. “Uit niets blijkt echter dat de HAN de aankomende studenten in 2010 heeft gewaarschuwd dat het beroep waarvoor zij zouden worden opgeleid na hun afstuderen voorlopig nog niet zou zijn ingebed in de wet BIG”, aldus de rechters. Dat de vrouwelijke oud-student daarom met een effectief waardeloos diploma afstudeerde is wijten aan het handelen van de HAN.

Het geschil met de vrouwelijke oud-student is onderling geschikt. Hoeveel schadevergoeding zij heeft gekregen is daarom niet opgenomen in de rechterlijke uitspraak. De mannelijke oud-student krijgt 33.890 euro schadevergoeding van de HAN.  


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK