Studenten wachten op meer koopkracht

Nieuws | door Frans van Heest
10 augustus 2022 | Het wordt een spannende maand voor studenten. Krijgen ze toch extra energietoeslag na een uitspraak van de rechter? En stijgt het collegegeld voor het volgende collegejaar niet al te veel?

Niet het aankomende, maar het volgende collegejaar kan het collegegeld met meer dan 220 euro stijgen. Dat komt doordat de jaarlijkse stijging van het collegegeld gekoppeld is aan de inflatie. Vorig jaar, toen de inflatie langzaam opliep, viel dat nog mee. Dit betekent dat studenten dit jaar vanaf 1 september ongeveer 60 euro meer betalen. Echter, zonder maatregelen van het kabinet zal het volgend jaar stijgen met zo’n 220 euro, verklaarde minister Dijkgraaf vlak voor de zomer in de Tweede Kamer. De Kamer maakt zich zorgen om de koopkracht van studenten.

Voorspelbaarheid hoogte van collegegeld 

Dijkgraaf zei tevens dat het kabinet naar de koopkrachtplaatjes gaat kijken in de augustusbesluitvorming en dit punt meeneemt. Een van de overwegen maatregelen is om te rekenen met de gemiddelde inflatie van de afgelopen jaren. Dat zou voor de toekomst ook de voorspelbaarheid en de prijsstabiliteit van het collegegeld verhogen, zo zei de minister in de Kamer. Met deze methode zou de stijging nog maar een kwart van de nu verwachtte stijging zijn, ongeveer even hoog als dit jaar. Het kabinet moet daar de komende weken nog over besluiten.  

Bij inschrijving ga je akkoord met onze privacy-voorwaarden. Deze voorwaarden zijn hier te lezen.

De wekelijkse nieuwsbrief is nog korte tijd gratis te ontvangen. De voorwaarden vindt u hier.

Het kabinet stuurde voor de zomer een overzicht met mogelijke maatregelen om de koopkracht van burgers te ondersteunen naar de Tweede Kamer. Daarin staat vermeld dat het 115 miljoen euro kost om het collegegeld met 100 euro te verlagen. Het niet indexeren van het collegegeld zou 170 miljoen euro kosten en overstappen op een indexatie met een meerjarig gemiddelde, zoals de minister zelf ook voorstelde, kost 120 miljoen euro.  

Groepen profiteren die niet zelf studeren 

Het kabinet waarschuwde dat dit voordeel deels terechtkomt bij groepen die zelf niet studeren. Namelijk, ouders of anderen die het collegegeld betalen voor studenten.  

Een andere vraag die voorligt gaat over de eenmalige energietoeslag van 800 euro voor lage inkomens. Het kabinet stelde eerder dat studenten hier niet voor in aanmerking komen omdat ze gebruik kunnen maken van de leenfaciliteiten van DUO. Een recente rechterlijke uitspraak kan echter roet in het eten gooien. Een Nijmeegse student had bezwaar gemaakt bij de rechter omdat studenten onterecht uitgesloten zouden worden. De rechter stelde dat de gemeente inderdaad onterecht onderscheid had gemaakt tussen studenten en andere lage inkomensgroepen en besliste dat de student alsnog in aanmerking komt voor de eenmalige compensatie. 

Woonsituatie voor studenten zeer divers 

Drie weken geleden stelde de verantwoordelijk minister van Armoedezorg Carola Schouten dat het gerechtvaardigd is om studenten voor deze regeling uit te sluiten. Dit schreef zij in antwoord op Kamervragen van Jaenet van der Laan van D66. “Ik heb ter bevordering van een uniforme uitvoering van de eenmalige energietoeslag, gemeenten via de landelijke richtlijnen geadviseerd studenten als categorie uit te sluiten van het recht op een eenmalige energietoeslag. Daarvoor bestaat naar mijn oordeel een gerechtvaardigde en in principe ook juridisch houdbare reden. De woonsituatie van studenten is namelijk zeer divers, ook voor wat betreft de energiekosten.” 

Jaenet van der Laan vroeg ook aan de minister of het denkbaar was dat gemeenten beroepszaken zouden gaan verliezen omdat zij de richtlijnen van het ministerie volgen. Schouten herhaalde hier haar eerdere antwoord. “Volgens mijn oordeel is het een gerechtvaardigde en in principe ook juridisch houdbare reden om studenten uit te sluiten van het recht op een eenmalige energietoeslag.” 

Studenten ten onrechte uitgesloten 

De rechter deed waar D66 en andere partijen in de Kamer voor waarschuwden. “De Beleidsregel sluit ten onrechte studenten als gehele groep uit voor het eenmalig categoriaal verstrekken van de energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen. De rechtbank geeft het college mee om een rechtvaardige oplossing te bedenken die meer recht doet aan de specifieke situatie van betrokkenen”, stelde de Rechtbank Gelderland. Een uitspraak waar de Vereniging Nederlandse Gemeenten het kabinet nadrukkelijk voor gewaarschuwd had.  

In augustus bespreekt het kabinet de begroting voor volgend jaar, die met Prinsjesdag wordt gepresenteerd. Het kabinet gaat kijken naar structurele maatregelen ter ondersteuning van huishoudens en lage inkomens, inclusief studenten. In de Kamer werden al verschillende moties ingediend om studenten ook in aanmerking te laten komen voor de eenmalige energiecompensatie. Die haalden echter nooit een meerderheid omdat het kabinet vasthield aan het standpunt dat studenten in financiële nood meer kunnen lenen bij DUO. De groep die in aanmerking komt voor de energiecompensatie uitbreiden met studenten, zou een forse financiële ingreep zijn van het kabinet.  


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK