Het kabinet versoepelt het bindend studieadvies naar het tweede jaar

Nieuws | de redactie
28 april 2023 | De ministerraad heeft besloten dat het bindend studieadvies wordt opgerekt. Daardoor krijgen studenten niet één maar twee jaar de tijd om het aantal benodigde studiepunten voor de bsa-norm te behalen. Veel hogescholen hanteren al zo'n regeling, maar universiteiten zien het plan van de minister niet graag.
Beeld: Tim Gouw (Unsplash)

Zeer binnenkort stuurt de minister een brief aan de Kamer over de details en de uitwerking. Als het aan Dijkgraaf ligt, krijgen studenten aan universiteiten en hogescholen in het tweede studiejaar kans om alsnog aan de bsa-norm te voldoen, mocht hen dit in het eerste jaar niet gelukt zijn. 

Werkdruk neemt alleen nog maar toe 

Bij universiteiten is er veel kritiek geweest op de versoepeling van het bsa, omdat dit kan leiden tot extra vertraging bij studenten. Studenten die hun nominale studieduur overschrijden, zijn financieel onaantrekkelijk voor instellingen. Ook docenten en hoogleraren aan universiteiten zijn groot voorstander van het huidige bindend studieadvies; zij denken dat een versoepeling daarvan de reeds hoge werkdruk zal vergroten, omdat studenten dan onnodig lang op een opleiding blijven. 

Volgens koepelorganisatie UNL is een bsa essentieel voor studentenwelzijn en studentsucces. De universiteitenkoepel is van mening dat het oprekken van het bsa extra druk zal geven op studentbegeleiders, omdat studenten langer een studie blijven volgen die niet bij hen past. Bovendien zorgt het voor een grotere druk op voorzieningen zoals studieplekken en bibliotheekvoorzieningen, waaraan nu reeds gebrek is.

Je bsa niet halen zegt echter niet dat je bij de verkeerde opleiding zit, schreef de Amsterdamse studentenvakbond ASVA onlangs. In een ingezonden bijdrage betoogden zij dat het bsa vooral het rendement dient, niet de student.

UNL stelde bsa van 45 punten voor 

De universiteitenkoepel heeft nog wel het voorstel gedaan om tenminste een landelijk maximum van 45 studiepunten af te spreken, maar getuige het voorstel dat hij binnenkort naar de Kamer stuurt, lijkt de minister daarin niet mee te gaan. 

Bij inschrijving ga je akkoord met onze privacy-voorwaarden. Deze voorwaarden zijn hier te lezen.

De wekelijkse nieuwsbrief is nog korte tijd gratis te ontvangen. De voorwaarden vindt u hier.

“Het komt keer op keer voorbij in gesprekken die ik heb met studenten. Uit onderzoek blijkt ook dat het mentaal welzijn van studenten onder druk staat. Dat komt onder meer doordat in het onderwijs de teugels strakker zijn aangetrokken. Daarom wil dit kabinet het bindend studieadvies aanpassen”, zo zei de minister onlangs. 

Veel studenten onterecht weggestuurd 

In het hbo is men, zoals wel vaker, genuanceerder en minder uniform over de maatregel. Zo zijn er instellingen die na corona hebben besloten om helemaal te stoppen met het bsa. Bij de Hogeschool Rotterdam is men er onlangs achter gekomen dat er in het verleden veel studenten onterecht zijn weggestuurd terwijl zij wel degelijk een reële kans hadden om hun diploma te behalen. 

De Vereniging Hogescholen wil dat hogescholen de ruimte krijgen om te experimenteren met het bsa. Daarbij moet meer worden gekeken naar kwalitatieve eisen in plaats van een kwantitatieve norm. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK