‘University college biedt betere baankans dan klassieke bachelor’ 

Nieuws | de redactie
5 juni 2023 | Ten onrechte wordt het university college gezien als een pretpakket zonder arbeidsmarktperspectief. Studenten met een liberal arts education scoren juist hoger op voor banen benodigde vaardigheden dan studenten van reguliere bachelor-opleidingen. Dit suggereert een studie van Universiteit Maastricht en University College Maastricht op basis van een enquête onder 558 deelnemers. Met name creativiteit en initiatief waren waardevolle bijdragen van university colleges aan carrièreperspectief. Opvallend was dat een leven lang leren en carrièreactiviteiten geen betere basis boden voor de baan dan een goed lesprogramma.
Beeld: Unsplash

Leidt university college tot excellente werkloosheid? 

In Nederland is het university college een populaire studievorm. Sinds eind jaren ’90 zijn er tien van deze instituten gesticht, waar studenten een individueel, interdisciplinair, internationaal georiënteerd programma volgen. Een veelgehoord vooroordeel over liberal arts education luidt dat de keuzevrijheid binnen het open curriculum leidt tot een diploma zonder baanperspectief. Een student van university college (uc) wordt wellicht excellent, maar ook werkloos, is de gevestigde wijsheid. 

Onderzoekers van University College Maastricht en Universiteit Maastricht waren benieuwd of dit vooroordeel bevestigd of ontkracht kon worden. Daartoe bevroegen zij 308 bachelorstudenten van een uc en 250 studenten internationaal recht over de ontwikkeling van hun vaardigheden. Deze twee opleidingen zijn beide breed, internationaal en Engelstalig, zodat het profiel van het programma en van de studenten zo veel mogelijk overeenkwam. Wel is de vrijheid, interdisciplinariteit en selectie aan het uc aanmerkelijker groter dan bij de rechtenopleiding. Bij beide studies werd de vooruitgang van vaardigheden in het tweede en derde jaar vergeleken met de aanvangssituatie. De verhoudingen over de jaren waren ongeveer gelijk. 

Omwille van deze vergelijking gebruikten de onderzoekers het graduate capital model, waarin de waarde van een afgestudeerde op vijf vlakken wordt beoordeeld. De studie gebruikte hiervan drie waarden: menselijk kapitaal, identiteit en psychologisch kapitaal. Bij deze drie waarden hoorden zes vaardigheden die bijdragen aan arbeidsmarktgeschiktheid. Deze geschiktheid is uiteraard nog geen garantie op een daadwerkelijke baan. 

Menselijk en psychologisch kapitaal university college 

De uitkomst was dat het uc op vijf van de zes vaardigheden voor aanzienlijke vorderingen zorgde. Qua menselijk kapitaal blonken de liberal arts-studenten van de creativiteit. Voor aanvang van de studie was hun creativiteit al hoger en elk jaar groeide deze verder. Door het interdisciplinaire en individuele karakter van het uc tiert deze eigenschap daar welig. Als het aankomt op een leven lang leren, bleken beide opleidingen echter weinig invloed op die vaardigheid te hebben. 

Bij inschrijving ga je akkoord met onze privacy-voorwaarden. Deze voorwaarden zijn hier te lezen.

De nieuwsbrief is exclusief toegankelijk voor medewerkers van onze partners.

Op het gebied van identiteit onderzocht men de carrièrefocus van studenten. Waar rechtenbachelors deze vaardigheid door de jaren verminderen, vermeerdert deze juist aan het uc. Aanvankelijk is het laatstgenoemde instituut namelijk minder beroepsgericht, terwijl een rechtenstudie een helder beeld van een baan biedt. De breedte en keuzevrijheid van het uc blijken uiteindelijk toch tot een sterkere start op de arbeidsmarkt te leiden. 

In het derde deelgebied van psychologisch kapitaal was het verloop van de drie vaardigheden vrij vergelijkbaar. Waar zelfredzaamheid, veerkracht en initiatief bij rechtenstudenten hoog begonnen en laag eindigden, vertoonde het uc een omgekeerde, opwaartse trant. Dit doet een verband vermoeden met het zelfsturende, zelfbewuste en zelfactiverende karakter van het uc. Door de kleinschaligheid, de intensiteit en de voorselectie aldaar moeten studenten sneller voor zichzelf opkomen. 

Liever leren ‘om het leren’ dan voor carrière 

Al met al vertonen uc-studenten een grote groei in menselijk en psychologisch kapitaal, zoals de onderzoekers al verwachtten. Deze groep had meer vooruitgang in op de arbeidsmarkt gewenste vaardigheden dan de rechtenstudenten, voornamelijk wat betreft hun creativiteit en hun initiatief. Onverwacht was dat de aanvankelijke vaardigheden van uc-studenten lager waren dan bij rechten; niet alleen qua carrièrefocus. Bij liberal arts education begint men wat onbestendig met de studie, om uiteindelijk op een hoger niveau van ontwikkeling uit te komen dan bij de reguliere bachelors. 

Voor het baanvooruitzicht van studenten valt verder op dat de vaardigheid van een leven lang leren bij liberal noch regulier onderwijs verbetert. Volgens de onderzoekers helpt dit evenmin met een duurzaam dienstverband als losse carrièreactiviteiten en -interventies. Hun aanbeveling is dan ook om geen onderscheid te maken tussen ‘leren om het leren’ en ‘leren voor de carrière’. Uit de studie blijkt dat de beste aansluiting bij de arbeidsmarkt ligt in een beter lesprogramma. Het ‘onpraktisch’ uc heeft zo wel degelijk economische waarde op een veranderende arbeidsmarkt – wel moet het de verworven vaardigheden zichtbaarder maken voor werkgevers. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK