Eerstegraders Bèta/Techniek in nieuw instituut

Nieuws | de redactie
22 november 2006 | De TU/e en Fontys hebben een instituut opgericht voor de opleiding van eerstegraadsdocenten bèta en techniek,  voor onderwijswetenschap en onderwijsinnovatie, de  ‘Eindhoven School of Education’. Het is het eerste instituut op dit gebied in ons land. Het ESoE is gevestigd op de TU/e-campus en verzorgt academisch onderwijs op masterniveau en ontplooit ook onderwijsactiviteiten op de Fontyscampussen in Eindhoven en Tilburg.

Het instituut doet toegepast wetenschappelijk onderzoek op het gebied van onderwijswetenschap en ondersteunt en bevordert onderwijsinnovaties bij onderwijsinstellingen in de regio Zuid-Nederland met name door professionalisering van het onderwijzend personeel. Zo verzorgt het instituut de tweejarige masteropleiding in Science Education and Communication met als specialisaties informatica, natuurkunde, scheikunde en wiskunde. Studenten met een bachelordiploma van Fontys of van de TU/e op zak kunnen deze nieuwe wetenschappelijke masteropleiding gaan volgen. Hier worden leraren opgeleid die les gaan geven in de bovenbouw vwo en havo.

Het ESoE-onderzoek mikt op toepassingen en vernieuwingen in het eerstegraads bèta-onderwijs, leidend tot meer vwo’ers met profiel Natuur en Techniek. Researchprojecten worden met name uitgevoerd door promovendi. Het instituut wil binnen vijf jaar een dertigtal promovendi aan het werk hebben.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK