7 sleutels voor duurzame energie

Nieuws | de redactie
5 februari 2007 | Zeven sleutelfactoren hebben grote invloed op het slagen dan wel falen van duurzame energie in Nederland. Simona Negro heeft voor haar Utrechtse promotie historisch onderzoek gedaan naar vier duurzame energietechnologieën: biomassavergisting, biomassavergassing, biomassaverbranding en biomassabijstoken in kolencentrales. Haar onderzoek laat zien dat het succes van deze technologieën niet alleen afhankelijk is van technologische prestaties maar vooral door de omgeving waarin deze technologieën worden ontwikkeld en toegepast.

Deze omgeving wordt het innovatiesysteem genoemd. Het blijkt dat als het innovatiesysteem goed werkt, de kans op technologische successen veel groter is dan wanneer het innovatiesysteem slecht functioneert. Het goed of slecht functioneren van een innovatiesysteem wordt bepaald aan de hand van zeven factoren: 1. ondernemerschap, 2. kennisontwikkeling, 3. kennisverspreiding, 4.sturen van de ontwikkelingsrichting, 5. marktvorming, 6. beschikbaar stellen van middelen, en 7. doorbreken van de gevestigde orde doormiddel van lobby- activiteiten.

Nederland blijkt vooral erg goed te zijn in twee van deze factoren, namelijk kennisontwikkeling en kennisverspreiding. Stimulerende condities voor ondernemerschap ontbreken veelal door een gebrekkige invulling van de overige factoren. Overheidsbeleid wordt gekenmerkt door wispelturigheid, gebrek aan een constante visie op de benodigde ontwikkelingsrichting en weinig enthousiasme om een betrouwbare markt te ontwikkelen voor duurzame energie. Hierdoor wordt er wel veel mooie technologie bedacht, maar is het voor ondernemers erg risicovol om aan een nieuw technologisch avontuur te beginnen. Een vergelijking met Duitsland heeft aangetoond dat ondernemers het daar veel makkelijker hebben door een beter functionerend innovatiesysteem.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK