Nederland en China partners in duurzaam bouwen

Nieuws | de redactie
12 juli 2007 | ‘De Nederlandse expertise op het gebied van energie- en ruimte-efficiënt bouwen kan voor China van groot nut zijn. De komende jaren vindt in China zo’n vijftig procent van de wereldwijde bouwactiviteiten plaats,’ stelt exportbewindsman Frank Heemskerk. Duurzaam bouwen is sinds enkele jaren een overheidsprioriteit in China.

Dit stelt eisen aan de gebruikte bouwmaterialen en –methoden en aan het beslag op energie en ruimte. In het verlengde hiervan moet er aandacht zijn voor schone lucht, drinkbaar water en voldoende groen. ‘Nederland heeft al enkele decennia ervaring met energiezuinig en duurzaam bouwen en als dichtbevolkt land met weinig natuurlijke hulpbronnen is efficiënt omgaan met beperkte middelen een vanzelfsprekendheid. Nederlandse bouwers en ingenieurs zijn bovendien praktisch ingesteld, innovatief en conceptueel.’ Tijdens zijn bezoek aan China opent hij daarom een seminar over deze ontwikkelingen in wetenschap en innovatie en over de samenwerkingsmogelijkheden tussen de beide landen op dat terrein.

In China ligt er voor Nederland niet alleen een commerciële kans, maar ook de mogelijkheid om in korte tijd veel ervaring op te doen met nieuwe ontwerpen en nieuwe materialen. De Nederlandse overheid draagt langs deze weg tevens bij aan het terugdringen van energiegebruik in China om zo de mondiale CO-2 uitstoot te beperken.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK