Vervuilingsangst kost huiseigenaar geld

Nieuws | de redactie
24 september 2007 | Huiseigenaren op vervuilde bodem zijn banger voor hun portemonnee dan voor hun gezondheid of die van hun kinderen. Waarom? Bodemverontreiniging kost jaarlijks tientallen miljoenen door waardevermindering en onverkoopbaarheid van woningen, vooral vanwege ‘de beleving van burgers.’ Van door eigenaars vaak gevreesde blijvend lage prijzen is alleen geen sprake. Angst door media-aandacht en vertrouwen in de overheid spelen in die beleving echter sterk. Dit concludeert UU-wetenschapper Bas van de Griendt in zijn proefschrift ‘Grond voor zorg. Stof tot nadenken’.

Voor de woningmarkt zijn de gevolgen van bodemverontreiniging niet alleen afhankelijk van de aard, concentraties en omvang van een verontreiniging en de gevaren die een vervuiling met zich meebrengt voor de (volks) gezondheid. Van veel grotere invloed is de beleving van deze risico’s door de burger. De beleving door eigenaars en kopers van woningen is vooral afhankelijk van het vertrouwen in de voor onderzoek en sanering verantwoordelijke overheid: Rijk, provincie én gemeente. Bovendien speelt berichtgeving in de media een belangrijke rol. Overheid en media samen bepalen in belangrijke mate de belevingsagenda van burgers en de wijze waarop zij denken over bodemverontreiniging. Een goede informatievoorziening is daarbij belangrijk.

Effect op woningprijs

De omvang van gevolgen als waardevermindering en onverkoopbaarheid van woningen valt niet los te zien van gebruikelijke vraag- en aanbodfactoren en prijsontwikkelingen op de woningmarkt. Zij kunnen effecten versterken of afzwakken.

Ofschoon niet meer dan 8% van de Nederlanders zijn leefsituatie associeert met wonen op verontreinigde grond, woont of werkt 30 tot 40% van de Nederlandse bevolking op of nabij een locatie waarbij er vermoedelijk sprake is van ernstige bodemverontreiniging. Meer dan de helft van de eigenaars en kopers van woningen die geconfronteerd worden met bodemverontreiniging is hiervoor erg bezorgd. Dat betreft niet alleen bezorgdheid over hun gezondheid of die van hun kinderen, maar vooral over hun portemonnee.

Burgers zijn bang voor de waardevermindering en onverkoopbaarheid van hun woning. Dit probleem is vanaf het begin van de saneringsoperatie in Nederland onderkend, maar werd tot nog toe nooit eerder onderzocht.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK