Verheffen en verbinden

Nieuws | de redactie
5 mei 2008 | “Hoe wordt een stad (weer) een prettig mensenpark? Is dit een dilemma? Wie 25 jaar, een generatie geleden, een sociaal-agogische opleiding volgde, aan de universiteit of een hbo-instelling, zal vertrouwd zijn geraakt/gemaakt met het idee van het ‘dubbelkarakter’ van het werk: welzijn én discipline.

Discipline met het oog op welzijn, en/of omgekeerd. Hij of zij zal niet schrikken van de dialectiek van vandaag. In Rotterdam worden we sinds 2002 voortdurend mee geconfronteerd. Bemoeizucht achter de voordeur om (verder) onheil te vermijden. Om huiselijk geweld te bestrijden … of ook te vermijden!? Om op te komen voor de belangen van het kind? Huisvestingspolitiek, van woningopzichteressen (de voorloopsters van de maatschappelijk werkers) en woonscholen tot de huidige sociale en fysieke herstructurering: de echte agogische professionals zijn vertrouwd met de bijbehorende dilemma’s. Zij weten die scherpzinnig te hanteren,” vertelde lector Ton Notten in zijn keynote lezing op de ISO-werkveldconferentie op de hogeschool Rotterdam.

‘Leren’ noemt hij daarom “de kern van functionele integratie. Het draagt bij aan de toegang tot de arbeidsmarkt, en in ruimere zin ook aan andere vormen van integratie: sociale en expressieve participatie. We kunnen daar niet anders uit afleiden dan dat de sociaal-agogische sector zijn koers moet verleggen in die richting: onderwijs oftewel: Weten.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK