Gotiek en ratio in de 19e eeuw

Nieuws | de redactie
24 september 2009 | Aart Oxenaar, directeur van de Academie van Bouwkunst Amsterdam, promoveert op zijn 19e eeuwse vakgenoot P.J.H. Cuypers. De bouwmeester van het Centraal Station, Rijksmuseum en zijn meesterwerk de Vondelkerk ziet Oxenaar als man van het 'gotisch rationalisme.'

Oxenaars stelling is dat de werken van Cuypers meer zijn dan eentoevallige reeks gebouwen: ze vormen een oeuvre dat uitdrukkinggeeft aan een maatschappelijk geëngageerde architectuur-opvattinggeschoeid op een ‘logische’ of ‘rationele’ ontwerpmethode ontleendaan de gotiek: het gotisch rationalisme. Uitgangspunt voor hetonderzoek vormden Cuypers’ bewaard gebleven schetsen en tekeningen,uitgevoerde ontwerpen en zijn bibliotheek die niet eerdersystematisch en chronologisch werden onderzocht en beschreven.

Oxenaar studeerde kunstgeschiedenis en archeologie aan deUniversiteit van Amsterdam. Met steun van NWO deed hij aansluitendonderzoek naar het werk van P.J.H. Cuypers. Hij werkte bij hetNederlands Architectuurinstituut als publicist ententoonstellingenmaker en was oprichtend coördinator van hetCentrum voor Architectuur en Stedenbouw in Tilburg. Sinds 1998 ishij directeur van de Academie van Bouwkunst Amsterdam. Naast zijnarchitectuurhistorisch werk publiceerde hij over hedendaagsearchitectuur in Nederland. 

De stimuleringsregeling voor promotieonderzoek van de HBO-raaden de Regeling Promotievouchers van de Amsterdamse Hogeschool voorde Kunsten stellen docenten en medewerkers van hogescholen in staatom in minimaal vier jaar een promotieonderzoek te verrichten. Bijde toekenning van de promotievouchers wordt gekeken naar derelevantie van het promotieonderzoek voor het onderwijs en de matewaarin het onderzoek leidt tot kennisvermeerdering op hetvakgebied. Zo kunnen hogescholen zich ontwikkelen vanonderwijsinstellingen richting kennisinstellingen.

Als directeur van de Academie van Bouwkunst geeft Oxenaar richtingaan het onderwijs volgens het zogeheten concurrent model:studenten combineren hun hbo-masteropleiding Architectuur,Stedenbouw of Landschapsarchitectuur met een aanstelling bij eenrelevante werkgever. Hierdoor worden het werken in de praktijk enontwerpen in het curriculum volledig met elkaar verweven.

Vondelkerk


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK