CDA: laat jongens laatbloeien

Nieuws | de redactie
23 oktober 2009 | Meisjes waren ooit de zorgenkinderen in het onderwijs. Maar het CDA ziet nu de suboptimale prestaties van jongens als het nieuwe probleem. Het internationale debat daarover dringt dus ook tot Nederland door.

Jongens raken achterop bij de meisjes: vooral in het vwo endaarna dus ook in het hoger onderwijs. Kamerlid Jan deVries (CDA) wil maatregelen ten gunste vande mannelijke laatbloeiers. Dus moet het ‘stapelen’ vanopleidingen makkelijker worden gemaakt.

Scholen onderkennen de problemen met de jongens op dit momentnog onvoldoende. Er moet daarom uit de 50 mlneuro die jaarlijksvoor onderwijsondersteuning beschikbaar komt geldworden ingezet. 

Jongens zijn volgens het CDA niet ‘minderslim’ geworden, maar het onderwijs is wel veranderddoor meer nadruk op eigenschappen en competenties in de sfeervan discipline en zelfwerkzaamheid. Daar zijn meisjes al op eeneerdere leeftijd beter in. Zij gaan dan ook eerdergestructureerd leren en communiceren.

De Vries wijst er bovendien op dat minder mannen zijn gaanlesgeven in de voorbije decennia, ook in het voortgezet onderwijs.Dat zou ook als een nadeel voor de jongens kunnen wordengezien, in de zin van het ontbreken van rolemodels enaanspreekfiguren.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK