In debat over duurzaamheid

Nieuws | de redactie
12 oktober 2009 | In de overvolle aula van HAN Techniek sprak Jacqueline Cramer, minister van VROM, op 28 september met studenten, afgestudeerden, een lector en ondernemers van binnen en buiten de HAN over duurzaamheid.

De studenten lieten zien dat ze goede ideeën hebben. Waar het opaankomt is dat die ideeën tot wasdom kunnen komen en niet blijvenhangen in het stadium van een ´leuk afstudeerproject´.

Uitontwikkeling terrasverwarming
Zo gaf Jorg Rijkschroeff aan dat het verkrijgen van eenprijs van € 10.000 voor hun winnend ontwerp van een duurzameterrasverwarming, ertoe heeft geleid dat het ontwerp serieusuit-ontwikkeld is en dat er nu prototypes zijn die getest gaanworden op een koud en winderig Eindhovens´ terras.

Cramer: ´Het ministerie had niet verwacht dat het rookverbod incafés zou leiden tot een fenomeen als energieslurpendeterrasverwarming. Maar we kunnen dat ook niet verbieden. Het is eenrealiteit.´ Door de loungestoelen van het nieuwe bedrijfje: Sit andHeat van Rijkschroeff en De Bruin met verwarming in de rug en benenwordt de energie gedoseerd en vraaggestuurd verbruikt. Verspillingvan energie is dus uitgesloten.

Tuk Tuk
Ruben Antvelink van het Tuk Tuk-team liet zien dat wedstrijden eenstimulans kunnen zijn om goede duurzame ideeën op de markt tebrengen. Door hun kit, waarmee een Tuk Tuk op lpg kan rijden,worden Tuk Tuks 40-50% schoner en zuiniger. Gelet op de groteaantallen Tuk Tuks in ontwikkelinglanden (in India alleen al 3 tot5 miljoen) heeft een dergelijke uitvinding op wereldschaal eenenorme impact op de CO2-uitstoot.

Duurzaam ondernemen
De minister ging ook het gesprek aan met ondernemer Henk van Houtumover zijn cradle-to-cradle benadering van papierrecycling, JanWillem van der Groep, oud-student Bouwkunde van de HAN en nuwerkzaam bij een woningbouwcorporatie in de Achterhoek, over debouw van 0-energiewoningen in de Achterhoek en lector GerardBerendsen over duurzaam ondernemen door selectie van innovatievetechnologieën. Daarbij woog hij duurzaamheidsaspecten bij deproductie van biologisch vlees versus de ´kilo-knaller´ uit desupermarkt kritisch tegen elkaar af. Het publiek kon in de loop vande avond per sms reageren op een aantal stellingen, waaronder 1over dit onderwerp.

Behalve de tafelgesprekken vertelden studenten tijdens een ´pitch´,telkens in 2 minuten, over projecten waaraan zij werken: LienkeClijsen, student bouwkunde, presenteerde haar project ´de duurzameverpleegkamer´ en student Erik de Mol (Autotechniek) vertelde overhet project Ecomarathon.

Drempel verlagen om te ondernemen
Wat studenten en ondernemers benadrukten was dat het onderwijs alin een vroeg stadium het ondernemen moet opnemen in de curricula.De drempel om te gaan ondernemen moet lager worden. Studentenmoeten kunnen leren hoe zij een bedrijf gemakkelijk en snel kunnenopzetten. Een startsubsidie helpt om arme studenten over de streepte trekken om een bedrijf te durven starten.

Michaela Hogenboom, jongerenvertegenwoordiger van de VN oversustainability, voegde er aan toe dat passie en durven dromen ookbelangrijke ingrediënten zijn om duurzame ideeën te krijgen en uitte voeren.

Minister Cramer gaf recent -ook bij de HAN- een interview aan ScienceGuide,waarin zij onder meer inging op …..de tuktuks!


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK