In het spoor van de VOC

Nieuws | de redactie
19 oktober 2009 | ROC-voorzitter Kees Tetteroo gaat voor ScienceGuide zijn indrukken en conclusies bij houden van de reis van het Innovatieplatform naar Azië. Wat ziet hij, wat leert hij, wat hoort hij?

De reis staat in het teken van innovatie, investeringen enintensivering van de relaties. Met Japan viert Nederland dit jaarhet bestaan van 400 jaar handelsbetrekkingen.

Samen met premier Balkenende en de ministers Van der Hoeven enPlasterk bezoekt hij in Singapore onder andere de Nederlandseschool en luncht met  premier Lee. Na aankomst in Japanbezoekt het IP het oude Deshima, waar de eerste contacten tussenons land en Japan werden aangeknoopt en de afdeling NederlandseStudies aan de Universiteit van Nagasaki.

Het programma op zondag staat in het teken van game design, metonder andere ontmoetingen met ontwerpers van wereldberoemdevideospellen en computers als Wii. Na de kranslegging in Yokohamaen een bezoek aan de Japanse premier in Tokyo, bezoekt de delegatietwee creatieve en biomedische HO-instellingen en een universitairmedisch centrum, waar DNA-analyse het zwaartepunt vormt. Op Keiouniversiteit houdt minister Plasterk daarbij een lezing.

Cultuur en creatieve industrie krijgen ook een duidelijk accent meteen bezoek aan windmolen De Liefde, het Nationaal Historisch Museumen een architectuur- en designwandeling in Tokyo en de opening vaneen tentoonstelling van Dutch design.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK