Sociale innovatie om crisis te doorstaan

Nieuws | de redactie
6 oktober 2009 | In de Erasmus Concurrentie & Innovatie Monitor 2009 is het actuele innovatievermogen van Nederlandse bedrijven gemeten. Prof. Henk Volberda (RSM) wijst er op dat sociale innovatie tegen de crisis helpt: “Koplopers op dit gebied kennen een 15% hogere omzetgroei, 37% meer innovatie en 22% productiviteitsverhoging.

De meest opvallende conclusies uit het onderzoek van Volberda enzijn collega’s zijn de volgende:  

 • Investeringen in sociale innovatie nemen toe: Ondanksde crisis hebben bedrijven gemiddeld genomen dit jaar 5,1% meersociale innovaties gerealiseerd, dwz flexibel organiseren,dynamisch managen, slimmer werken en co-creatie.
   
 • Desalniettemin is er nog veel verbetering mogelijk:Slechts 15% van het Nederlandse bedrijfsleven scoort ‘goed’ op hetgebied van sociale innovatie.
   
 • Hefboom effect sociale innovatie: Door te investerenin vernieuwend leiderschap, platte organisatievormen, slimmerwerken en co-creatie weten bedrijven hun rendement op investeringenin technologie (R&D) met een factor 4 te vergroten.
   
 • Co-creatie en slimmer werken: Sociale innovatie wordtvoornamelijk vormgegeven door samen te werken met leveranciers,klanten en kennisinstellingen en te investeren in het beter latenrenderen van talenten van medewerkers.
   
 • Sociaal innovatieve bedrijven zijn minder negatief over degevolgen van de economische crisis: Maar liefst 60% van debedrijven in Nederland verwacht een zeer negatief effect op derentabiliteit en omzetgroei. Sociaal innovatieve bedrijven blijvenechter meer investeren in R&D en menselijk kapitaal.
   
 • Het crisisrecept voor succes verschilt voor koplopers enachterblijvers: Bij achterblijvers vereist sociale innovatiemeer van het management in termen van visie, draagvlak enondersteuning van initiatieven op de werkvloer. Voor koplopersspelen juist arbeidsfactoren zoals autonomie voor medewerkers,taakverbreding en slimmer werken een grotere rol.

«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK