CHE en GH fuseren

Nieuws | de redactie
3 november 2009 | De Christelijke Hogeschool Ede (CHE) en de Gereformeerde Hogeschool te Zwolle (GH) willen fuseren. Daarnaast hebben ze de intentie om samen met Driestar Educatief te Gouda (DE) een strategische alliantie te vormen. Vandaag tekenden de drie voorzitters van de Colleges van Bestuur intentieverklaringen.

Het zijn alle drie nichespelers in het christelijke hogeronderwijs. Doordat ze in uiteenlopende regio’s gevestigd zijn enverschillende opleidingen aanbieden, zitten ze elkaar nauwelijks inde weg.

De fusie tussen Zwolle en Ede moet in 2010 haar beslag krijgen.Daarbij houden de bestuurders nadrukkelijk rekening met wettelijkebepalingen, hun personeel en hun samenwerkingspartners.

De laatste jaren zochten ze elkaar al op in verschillendeverbanden. Zo werken de lectoren van de drie hogescholen al enigejaren samen. De bestuurders zagen elkaar ook al veel in eeninformele club van kleine hogescholen dat regelmatig bijeenkomtonder leiding van Kees Boele (het ‘Ede-beraad’) om ervoor te zorgendat ze in de HBO-raad niet ondergesneeuwd worden door de grotehogescholen.

De christelijke identiteit van de hogescholen bleek uiteindelijkmeer samenbindend dan de omvang. Een bundeling van krachten kanhelpen om de christelijke identiteit van de hogescholen beter neerte zetten en krachtiger studenten te werven.

Bij de presentatie van de fusie onderstreepte collegevoorzitterJacob Schaap van de Gereformeerde Hogeschool dat de driehogescholen deze stap in geloof zetten: “We zijn ons er van bewustdat we ook in deze zaken afhankelijk zijn van onze Heer en Heiland.Als CvB’s hebben we God dan ook om wijsheid gebeden en, innavolging van Psalm 37: 5, gevraagd om Zijn leiding.” In psalm 37:5staat: Leg je leven in de handen van de HEER,vertrouw op hem, hijzal dit voor je doen.

 

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK