Puberbrein en Akademie

Nieuws | de redactie
9 december 2009 | Eveline Crone, auteur van het aandacht trekkende 'Het puberende brein', wordt hoogleraar aan de UvA. Ze is al voorzitter van De Jonge Akademie voor de periode 2009-2011.

Eveline Crone wordt bijzonder hoogleraar op de leerstoelNeurocognitieve en affectieve ontwikkeling in de adolescentie. Haaronderzoek richt zich op de cognitieve ensociaal-emotionele ontwikkeling van de kindertijd tot devolwassenheid, met specifieke aandacht voor de relatie ervan met dehersenontwikkeling.

Bij haar onderzoek ligt de nadruk op de affectieve en socialeontwikkeling in de adolescentie, en de structurele en functioneleontwikkeling van hersengebieden die hieraan bijdragen. Crone wilneuroimaging-onderzoek bij kinderen en adolescenten aan deUvA een impuls te geven.

Zij is nu werkzaam aan de Universiteit Leiden, eerst alsuniversitair (hoofd)docent en sinds dit jaar als hoogleraarNeurocognitieve Ontwikkelingspsychologie. Voor die tijd werkte zein diverse functies aan de Universiteit van California inDavis, de UvA en de Universiteit van Pittsburgh. 

Van 2009 tot 2011 is ze voorzitter van De Jonge Akademie bij deKNAW. Van haar hand verscheen in 2008 hetpopulairwetenschappelijke boek Het puberende brein envorige maand ontving ze de Huibregtsenprijs voor haaronderzoek naar kinder- en adolescentenhersenen, en hetmaatschappelijk belang hiervan.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK