Beetje bewegen helpt

Nieuws | de redactie
27 januari 2010 | Vier keer per week een half uurtje lopen of fietsen is al voldoende om belangrijke gevaren van overgewicht bij jongeren weg te nemen. Ook al vallen ze niet af van de training, de kans op diabetes lijkt toch al aanzienlijk te verminderen, zo laat hoopgevend Gronings onderzoek zien.

Zelfs een beetje bewegen levert al een aanzienlijkegezondheidswinst op. Gert-Jan van der Heijden (RijksuniversiteitGroningen) onderzocht de gezondheidseffecten van een matigintensieve conditietraining bij jongeren met en zonder overgewicht.Vijftien jongeren met overgewicht en veertien jongeren met normaalgewicht (allen tussen de 13 en 18 jaar) gingen twaalf weken langvier keer per week een half uur fietsen en/of hardlopen. Ze hoefdenhun eetpatroon niet te veranderen.

Met name de jongeren met overgewicht knapten op van detrainingen. Ze vielen niet af van de training. Maar de hoeveelheidvet in de lever en rond de darmen nam af, en ook deinsulineresistentie verminderde. Ook bij de jongeren met eennormaal gewicht nam de insulineresistentie af. Bij hen nambovendien de spiermassa licht toe; de hoeveelheid vet in de leveren rond de darmen bleef gelijk.

Hoopgevend

Hoewel de resultaten van het onderzoek zeer hoopgevend zijn,waarschuwt Van der Heijden voor overdreven optimisme. Deinsulineresistentie neemt bij jongeren met overgewicht weliswaaraf, maar toch blijven hun waarden op dit punt slechter dan die vanjongeren met normaal gewicht. Het is de vraag of alleenconditietraining voldoende zou zijn om de stofwisseling tenormaliseren. Maar het is wel een eenvoudige methode om snelaanzienlijke gezondheidswinst te behalen.

Krachttraining blijkt minder goed te werken. Van der Heijdenbestuurde tevens de effecten van dergelijke trainingen op degezondheid van jongeren met overgewicht. Twaalf jongeren tussen de13 en 18 jaar met overgewicht namen deel aan een programma vantwaalf weken. Daarin volgden ze twee keer per week een uurkrachttraining, waarin ze onder meer gingen gewichtheffen. Door dittrainingsprogramma namen hun spierkracht en spiermassa toe, maar deinsulineresistentie nam minder af dan bij de conditietraining. Ookde totale hoeveelheid vet verminderde niet door dekrachttraining.

Diabetes

Overgewicht is een grote bedreiging voor de gezondheid vanjongeren. In Europa kampt naar schatting 20 procent van de kinderenermee; vooral kinderen uit sociaal-economischeachterstandssituaties lopen veel risico. Door overgewicht neemt dekans op type 2 diabetes toe, een chronische ziekte die slechts metveel moeite (dieet, verandering van leefstijl, medicijnen) ondercontrole te krijgen valt.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK