HO-toekomst: uitdaging en verscheidenheid omhoog, uitval omlaag

Nieuws | de redactie
1 februari 2010 | De discussie over het HO-stelsel die de Commissie Veerman moet helpen voeren, interesseert maar weinig. Dat blijkt uit de brieven die deze commissie ontving van de meest betrokken partijen. Ook op het HBO-raad seminar in ‘de Rode Hoed’ klonk dit geluid. HO-kenner Jacques Tichelaar waarschuwt daarom dringend: “U heeft echt een probleem, want Kees Veerman is een man die rotsblokken in de vijver gaat gooien.”

Kwaliteit het probleem

Van zeer verschillende kanten bleek in het hbo-debat over hetstelsel, dat velen de discussie daarover als eenafleidingsmanoeuvre beschouwen of tenminste als een onnodig themain deze tijd. UvA/HvA-voorzitter Karel van der Toorn zowel alsLSVb-voorzitter Gerard Oosterwijk onderstreepten deze analyse: “Ikhoop dat Veerman concluderen zal dat het probleem niet het stelselis, maar de kwaliteit van het onderwijs en onderwijsproces datdaarbinnen gerealiseerd wordt”, aldus destudentenvoorman.

Velen benadrukten in de gedachtewisseling veeleer dat de groteuitval, talentverspilling en verouderde visies op profilering endiversiteit van het HO-aanbod de kern van de actuele problematiekvormen. Lector en wo-docente Anneloes van Staa (HogeschoolRotterdam) agendeerde nog een hbo-aspect: de docent die net alsveel studenten intellectueel en professioneel weinig uitdagingkrijgt.

Binariteit geen probleem

De lijn van de discussie kwam daarmee overeen met de input die deCommissie Veerman, naar ScienceGuide vernam, toch al kreeg vanuitde verschillende betrokken partijen in de kennissector. Hun brievenmet gedachten en strategische analyses voor het stelseldebat zoudenbenadrukken dat het stelsel eigenlijk geen thema is waar het HO inons land nog onder gebukt gaat.

Binariteit van hbo en wo is in een Europees bestel, dat zichdoor kwalitatieve profielen gaat differentiëren, geen werkelijkprobleem meer, zo wordt veelal geconcludeerd. Differentiatie binnende academische en professionele richtingen kan het hogeronderwijsbeleid heel wel stimuleren binnen het actuelestelsel.

Nieuw VVD-Kamerlid Mark Harbers, tot voor kort havenwethouder vanRotterdam, zit ook op deze lijn, zo bleek in het hbo-debat: “Hetmeer differentiëren binnen het binaire stelsel is de echteuitdaging en die kon voor het wo wellicht een grotere uitdagingblijken te zijn. Meer dan voor de hogescholen, omdat deze al vanhuis uit met grotere verscheidenheid van instroom enstudentenpopulatie hebben moeten leren omgaan, zeker in de grotesteden in de Randstad.”        


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK