KNAW-lid hoogste EU-rechter

Nieuws | de redactie
23 februari 2010 | Geboren in Praag, hoogleraar in Utrecht en lid van de KNAW. Sacha Prechal wordt nu voorgedragen als rechter van het hoogste EU-Hof.

Sacha Prechal is voorgedragen als de nieuwe Nederlandserechter aan het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg.Dit Hof is de hoogste rechterlijke instantie inEU-aangelegenheden.

Zij noemt zichzelf “gefascineerd door de ‘lasnaad’ tussen Europeseen nationale wetgeving en rechtspraak.” Haaronderzoeksbelangstelling ligt dan ook op uiteenlopende aspecten vande wisselwerking tussen het Europese, het nationale recht en somsook het internationale recht. Daarnaast verricht zij ook onderzoeknaar de interactie tussen het Europese institutionele recht en hetEuropese materiële recht, de constitutionele processen in Europa,inclusief mensenrechtenbescherming, vraagstukken vanrechtsbescherming en rechtspleging, en het gelijkebehandelingsrecht.

Sacha Prechal heeft van 1977 tot 1983 rechten gestudeerd aan deRijksuniversiteit Groningen, met als afstudeerrichting Nederlandsstaats- en bestuursrecht en internationaal recht. Daarna werkte zijachtereenvolgens bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van deRijksuniversiteit Maastricht, als referendaris bij het Hof vanJustitie van de EG en bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van deUniversiteit van Amsterdam, waar zij ook in 1995 promoveerde (cumlaude).

Vanaf maart 1995 tot december 2003 werkte zij als hoogleraarEuropees recht aan de Universiteit van Tilburg. Sinds december 2003is Sacha Prechal verbonden als hoogleraar Europees recht aan hetEuropa Instituut van de Universiteit Utrecht.
Sacha Prechal verzorgt onderwijs aan de universiteit voorverschillende bachelor- en mastervakken op het gebied vaninternationaal en Europees recht.

Daarnaast geeft zij regelmatig gastcolleges of andere’spreekbeurten’ in het binnen- en buitenland, zoals in Turijn,Parijs, Praag, Kopenhagen, Luxemburg, Londen, Florence, Pecs,Warschau, Lund, Rijeka, Helsinki, Evora, Hull, Malta enStockholm.

In 2008 is Sacha Prechal benoemd tot lid van de KoninklijkeNederlandse Akademie van Wetenschappen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK