Onderzoek Gerrit Rietveld gevalideerd

Nieuws | de redactie
12 februari 2010 | Het onderzoek aan de Gerrit Rietveld Academie is “knap afgestemd op de aard en omvang van de academie, zowel inhoudelijk, procedureel als randvoorwaardelijk. In de geest van haar streven naar excellentie wordt de kwaliteitscultuur gekenmerkt door een open en leergierige houding.” Dat stelt de commissie die het onderzoek aan de hogescholen valideert.

De validatiecommissie kwaliteitszorg onderzoek (VKO) heeft dekwaliteitszorg van het onderzoek bij de Gerrit Rietveld Academiepositief gevalideerd. De VKO heeft er vertrouwen in dat hetkwaliteitszorgsysteem van deze hogeschool leidt tot het permanentbewaken en verbeteren van het onderzoek, en de organisatie van datonderzoek. Het rapport is onlangs aangeboden aan de Academie, deHBO-raad en OCW.

Elke validatie door de VKO vindt plaats op basis van eenzelfevaluatierapport en een validatiebezoek aan de hogeschool. Alledoor de overheid bekostigde hogescholen worden in de komendeperiode van zes jaar op deze wijze door de VKO gevalideerd.

De VKO stelt bij elke hogeschool vast of de kwaliteit van hetonderzoek goed wordt geborgd en ontwikkeld, onder andere doormiddel van externe onderzoeksevaluaties, en of de gemaaktebrancheafspraken daarbij worden nageleefd. Behalve haar beoordelinggeeft de VKO aanbevelingen voor mogelijke verbeteringen.

Validatierapport Kwaliteitszorg OnderzoekGerrit Rietveld Academie

Reactie Gerrit RietveldAcademie


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK