Nieuwe Kenniseconomie Monitor op komst

Nieuws | de redactie
30 augustus 2010 | "Een plek in de mondiale Top-5 komt er niet vanzelf." Vanuit dat besef wordt de Kenniseconomie Monitor 2010 voorbereid door NLKL en op 1 oktober gepresenteerd. Want de weerbaarheid van Nederland als kennisnatie "wordt stevig op de proef gesteld."

Internationaal zijn er turbulente ontwikkelingen. Groei is nietlanger vanzelfsprekend. China ontstijgt in rap tempo het niveau vanlagelonenland. Europa moest toegeven dat de Lissabonstrategie ismislukt. Nieuwe uitdagingen dringen zich aan Nederland op. Nade Monitor van 2003 en 2006 komt Nederland Kennisland daarom op 1oktober 2010 met de derde editie van de KenniseconomieMonitor.

“We zien nieuwe agendapunten voor de komende jaren. En een aantalvastgeroeste aannames waar we echt vanaf moeten. Een plek in demondiale Top-5 komt er niet vanzelf.” Voorzitter Joeri van denSteenhoven gaf recent al enkele centrale gedachten voor de toekomsten de route naar de Top 5 in zijn interview met ScienceGuide. “Hetmooiste voorbeeld is Zuid-Korea. Dat land is de afgelopenjaren echt omhoog geschoten op alle ranglijstjes, vanplaats twintig naar de top 3. Daar is flink geïnvesteerd in deopleiding, begeleiding en nascholing van leraren. Het interessanteis dat zowel de kwantiteit als de kwaliteit van het Koreaanse HO istoegenomen.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK