Buitenkans voor designstudenten

Nieuws | de redactie
16 september 2010 | De OV-chipkaart voor studenten blijkt een soort operadiva van het oude soort: grillig, duur voor haar omgeving, snel van de kaart en fysiek erg kwetsbaar. Prachtige kans voor studenten in het ontwerpvak is dan ook de grote behoefte aan een slimme beschermhoes, die de regelmatige uitval inperkt.

Uit onderzoek van de LSVb blijkt de OV-chipkaart veelkwetsbaarder dan andere. Voorzitter Sander Breur raadtdan ook aan:  ‘Stop hem voorzichtig weg!’ De klachten overkapotte ov-chipkaarten stromen bij de studentenbond dan ook binnensinds de invoering van het systeem. Geheel conform dewaarschuwingen over het drijfzand van dit project die deambtenaren van OCW hun nieuwe minister al begin 2007 gaven in zijninwerkdossier.

De kwetsbaarheid in technische zin moest toen nog blijken. Het werkvan Roel Verdult, ScienceGuide Student van 2008, zorgdevoor tumult in de Kamer, bij de betrokken chipfabrikanten en op hetministerie van V&W. “Het was eerder dat [staatssecretaris]Huizinga met haar handen in het haar zat ermee. We begrepen toendat haar positie nogal benard was; de ambtenaren wisten het ookniet meer en ze vroeg ons ‘Wat moeten we nu doen?'”vertelde Verdult bij zijn bekroning.

De LSVb krijgt nu zelf inzicht in de gegevens van het bedrijf datde kaart ontwikkelde om de duurzaamheid ervan te onderzoeken. Breurzegt op Voxlog: ‘Wij gaan deze gegevens vergelijken met gegevensuit landen waar een soortgelijke kaart wordt gebruikt. Devoorlichting over de kwetsbaarheid van de kaart is onvoldoendegeweest. Studenten moeten hem heel voorzichtig gebruiken.’ Ditnu toegezegde inzicht in de bedrijfsgegevens is deel van eeninwilliging van eisen van de LSVb door staatsecretaris VanBijsterveldt.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK