De echte winst

Nieuws | de redactie
7 september 2010 | Cees Veerman reageerde blij-verrast op zijn eerste plaats in de ScienceGuide Top 10 van 2010. Maar hij legt de nadruk op wat hij “de echte winst” vindt.

 

 

In een persoonlijke reactie aan de redactie van ScienceGuide zeiVeerman gisteren: “Ik ben zeer vereerd met deze nummer 1positie”. Maar hij noemt als “het belangrijkste” van zijn werk aanhet advies over differentiatie en profilering niet zijn eigen werkals voorzitter, “maar dat we het rapport met elkaar gemaakthebben.”

Een analoge denklijn heeft hij over de impact van het werk vanzijn collega’s en hijzelf als leden van de commissie-Veerman. Dater voor de gedachten in dat stuk veel waardering is -zoals uit denummer 1 plek wel bleek- is voor Veerman niet hetallerbelangrijkste: “De instellingen moeten nu bij zichzelf te radegaan en nagaan hoe ze de noodzakelijke samenwerking in de komendejaren vorm gaan geven. Dat zou de echte winst zijn.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK