Leerpaden leren kiezen

Nieuws | de redactie
14 september 2010 | Wie een leven lang wil leren moet zich een weg banen door een wirwar van mogelijkheden voor opleiding en training, ook virtueel. José Janssen, onderzoeker bij CELSTEC, promoveert aan de OU op nieuwe vormen om leerpaden te helpen kiezen, die aansluiten op behoeften van deelnemers.

Opvrijdag 17 september 2010 verdedigt ze haar proefschrift getiteldPaving the Way for Lifelong Learning; facilitating competencedevelopment through a learning path specification”.

Wegwijzers

Leven-lang-lerenden hebben een concrete vraag (leerdoel) en zoekeneen passend leerpad.  Dat kan een ‘gewone’ (vmbo, hbo, wo)opleiding zijn: formeel onderwijs. Maar vaker is voor hen eeninformeel of non-formeel leerpad meer geschikt: een korte cursus,een workshop, een documentaire, een video instructie,internetbronnen, noem maar op.

Er bestaan wel instrumenten die helpen om een keuze te maken uithet formeel onderwijs, maar leven-lang-lerenden willen ook kunnenkiezen uit informele en non-formele leerpaden. Janssen heeftgezocht naar een instrument dat leven-lang-lerenden geautomatiseerdondersteunt bij het vinden, aanpassen en doorlopen van een passendleerpad. Een wegwijzer door leven-lang-lerenland.

Advies

Janssen heeft twee technologische oplossingen uitgewerkt en getest.De eerste is een adviessysteem. Dit systeem kijkt naar de keuzendie lerenden in het verleden hebben gemaakt en geeft op basisdaarvan een advies aan mensen die nu voor dezelfde keuze staan. Hetexperiment laat zien dat een dergelijk advies bijdraagt aan eeneffectiever leerproces binnen de cursus (het leerpad). 

De tweede is een leerpadspecificatie. Daarin wordt zowel de inhoudals de structuur van alle mogelijke leerpaden beschreven. Dit maakthet eenvoudiger om leerpaden te vergelijken en te selecteren, hetwordt mogelijk om ondersteuning bij het kiezen van activiteiten teautomatiseren en het wordt gemakkelijker om leerpaden aan tepassen, rekening houdend met eerder verworven competenties. Hetmodel is in drie studies uitgetest en tussentijdsverbeterd.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK