Bormans in bestuur HBO-raad

Nieuws | de redactie
15 oktober 2010 | Ron Bormans, voorzitter van de HAN, treedt toe tot het bestuur van de HBO-raad. Als oud-lid van de Commissie Veerman wordt hij zo medeverantwoordelijk voor de strategie van heel het HBO ten aanzien van profilering en verscheidenheid, waartoe zijn rapport aanzet. ScienceGuide schetst voor u alvast het profiel van de HBO ‘opinion leader’ Bormans.

ScienceGuide sprak Ron Bormans onlangs samen met Fons vanWieringen en Cees Veerman. Bormans stak in dat driegesprek zijnambitie voor het HBO niet onder stoelen of banken. “Een punt dathier niet ongenoemd mag blijven is het niveau van het hogeronderwijs. Het HBO moet echt een stap omhoog zetten, ook om voorVWO’ers aantrekkelijker te zijn.”

Vragen die hogescholen zichzelf zouden moeten stellen zijnvolgens Bormans. “Wat is mijn profiel en wie zijn daarbij mijnpartners? In het HBO zie ik dat dit geen vluchtig proces is van hetvinden van enkele mooie algemene formuleringen. Men stelt zich perinstelling serieuze vragen, ook die van: ‘moet je als hogeschoolecht alles doen wat je in het HBO zou kunnen aanbieden?’ Hetantwoord is natuurlijk ‘Nee’. En we moeten vooral zelf durvendenken. Als ik de vraag af en toe hoor ‘maar is wat wij zoudenwillen wel Veerman-proof’, dan ontplof ik zowat.” U leest hetvolledige driegesprek Bormans-Veerman-Van Wieringen hier.

Een ander strategisch thema waarin Bormans een leidende rolspeelt is dat van de internationale kwaliteitsvergelijking enranking als instrument van lange termijn beleid. Reeds meerderemalen heeft hij hierover in het debat interventies gepleegd enbenadrukt dat het HBO in heel het land veel meer Europees moetleren denken. De positie van de HAN direct aan de Duitse grens isdaar niet vreemd aan. U leest hier zijn recente bijdrage opde international conference on ranking. Hierinonderstreept hij onder meer: “Their validity is debatable, butrankings do provide some indications. Given their currentprevalence they cannot be ignored. Even in the skeptical andcritical climate of the Netherlands those at the top of the listsdo embrace their status.”

Het bestuur van de HBO-raad bestaat naast voorzitter DoekleTerpstra uit Geri Bonhof (HU), Paul van Maanen (HS Leiden), HenkPijlman (Hanzehogeschool), Jacob Schaap (Gereformeerde hogeschoolZwolle) en Marcel Wintels (Fontys).


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK