Memo aan Karel Noordzij

Nieuws | de redactie
12 oktober 2010 | U zit de Raad van Toezicht voor van de Hogeschool Inholland en zoekt nu een opvolger voor Geert Dales. Graag hier een advies wie u kunt benoemen en waarom. Maak daar de lancering van een nieuw, geïnspireerd Inholland van. Zo’n kans krijgt u maar één keer en de mensen van uw hogeschool verdienen die kans.

1)
Er zijn uitstekende mensen te vinden in drie belangrijke groepen,waarmee u de hogeschool weer flink op de kaart zet:

  • toppolitici buiten dienst
  • topvrouwen
  • uitnemende HBO-bestuurders

2)
Bovendien zijn er twee namen van buiten deze drie categorieënwaarmee u Inholland een fundamenteel nieuwe richting in kuntsturen.

3) Toppolitici buiten dienst
Met de volgende drie toppolitici kunt u zowel een safe pair ofhands als aansprekende namen en bewezen bestuurlijktalent binnen halen. Bovendien hebben zij elk eenvoortreffelijk netwerk en een prima reputatie. Één van hen ookwereldwijd.

a) Kees Vendrik

Deze GroenLinks man staat al jaren te boek als eenvan de beste HO- en financiën woordvoerders in de Tweede Kamer. BijPaars+ was hij zonder meer minister geworden in Rutte 1. Vanwegegezinsomstandigheden is Vendrik echter toe aan iets minder hectiekdan ‘de politiek’. Ideale kandidaat voor Inholland dus en iemanddie nu wel tenminste vijf jaar zijn volle vernuft en Haagse netwerkaan uw instelling zal geven.

b) Jan Peter Balkenende

Nooit geschoten, altijd mis. Als CDA-topper uit hetbedrijfsleven kan iemand zoals u, Karel Noordzij, deze kandidaatdirect persoonlijk benaderen. Balkenende zou zich als nieuweHO-topman kunnen heruitvinden en zijn netwerk uit hetinnovatieplatform, Europa en de G20 zeer nuttig maken. Bovendien iser zijn liefde voor musical en die is puur Inholland. Uwconservatorium is wel klein, maar op juist dat vakgebied best goed.Geen universiteit zal Balkenende nu willen of kunnen benoemen, bijgebrek aan vacatures, visie en durf. Een hogeschool met veelVOC-mentaliteit kon wel eens perfect voor hem zijn.

c) Jetta Klijnsma

Wouter Bos had geen gelukkige hand bij de benoemingvan bewindslieden: Vogelaar, Cramer, Plasterk, Dijksma. Maar JettaKlijnsma was als opvolger van Aboutaleb een trouvaille. MarietteHamer Bos deed die hem cadeau zodra zij fractievoorzitterwerd. Klijnsma is een zeer slimme bestuurder en gewoon veel te goedvoor het Kamerlidmaatschap. Als Haagse oud-wethouder is haarnetwerk in de vijf steden van Inholland ongeëvenaard. Haar naturelen haar fysieke handicap zullen juist op de studenten van uwhogeschool diepe indruk maken: een rolmodel van veerkracht envolharding pur sang, verpakt in een krachtigepersoonlijkheid.

4) Topvrouwen
Met de volgende drie vrouwen kunt u echt scoren. Hun benoeming laatdirect zien dat Inholland voor een nieuwe sfeer, stijl enbestuurlijke kwaliteit durft te kiezen. Tegelijk bieden zij eennetwerk in de relevante omgeving waar de hogeschool baat bijheeft.

a) Gerda Verburg

De CNV-vrouw en landbouwminister werd bij Rutte enVerhagen helemaal niks. Haar profiel is down to earth enpolitiek effectief. Een echte HBO’er dus. Haar netwerk is diep enbreed, ook in Brussel. Inholland heeft in Delft en Rotterdam velerelaties met het Westland en de agrobusiness. De oud-minister pastdus goed bij uw hogeschool en zal u zeer dankbaar zijn als zij viaInholland kan ontstappen aan een dead end street in deTweede Kamer.

b) Fatima Elatik

Fatima is een spetterend uithangbord voor Inholland.Een brutale Mokums-Marokkaanse meid met hoofddoek, metbestuurskracht en met lef. Bovendien is ze zeer trots op haaremancipatie en studiesucces als alumnus van uw hogeschool,Inholland. Bestuurlijk is ze inmiddels een geslepen diamant enbeschikt over zeeën van vrije tijd dankzij de kleingeestigheid vande PvdA Amsterdam, die haar wegstuurde.

c) Jos Leenhouts

Voor het HBO is het goed om de allerbeste mensen uithet MBO aan te trekken. Dat geldt voor de studenten, maar zeker ookvoor de bestuurders. Een betere dan Leenhouts vindt u in deRandstad niet. Bewindslieden, ondernemers, burgemeesters, denktanksen wethouders onderwijs en jeugdzaken hangen aan haar lippen. Praatmaar eens snel met haar.

5) UitnemendeHBO-bestuurders
De volgende drie HBO-collegevoorzitters hebben het niveau en dekracht om Inholland uit het drijfzand te trekken. U zult ze welflink moeten bewerken om hen te overtuigen hun eigen, uitstekendehogeschool te verlaten voor die van u. Echter, wie tussen 2010 en2013 Inholland weet te relaunchen en redden kan daarnanatuurlijk ongeveer elke topfunctie krijgen.

a) Marcel Wintels

Hij is CDA-partijgenoot van u. Bij de groteFontys-combinatie heeft hij ongeveer hetzelfde moeten doen alsDales bij Inholland. De liberaal faalde waar de christendemocraatslaagde. Net als Dales is Wintels verzot op grote sportprojecten omzijn hogeschool te promoten. En dat kan in Amsterdam of Rotterdamtoch net even olympischer dan in Venlo en Tilburg. Daar zit uw kanshem te verleiden om de provincie af te schudden. KNWU-voorzitterWintels geeft Inholland een shot EPO, kortom.

b) Ron Bormans

Geen HBO-bobo scoorde vaker in de ScienceGuideTop 10 dan Jos Elbers of Ron Bormans. De HAN-voorzitter heefteen blauwe maandag voor uw hogeschool gewerkt, onder Elbers. Datschept een band. Wie weet is hij de dagelijkse sleur van op en neerreizen tussen Leiden en Arnhem zat. En wie weet is het succes vande HAN na jaren van goed nieuws ook wel een beetje sleurgeworden?

c) Paul van Maanen

De Hogeschool Leiden is een heel stuk kleiner danInholland. Maar de zaakjes hebben ze wel voor elkaar en dat zou uwinteresse al kunnen wekken. Haar voorzitter Van Maanen is eenoud-topman van OCW en ook dat feit zou uw grote hogeschool kunneninteresseren. Uw pech: komend jaar viert Van Maanen met zijnhogeschool het 25 jarig jubileum en waarom zou hij dat feestelijksucces inruilen voor uw probleem?

6) Twee nieuwe richtingen
De hiervoor genoemde 9 mensen zijn allen uitstekend, zo zult uerkennen. Elk van hen had u – bij wijze van spreken – destijds alsopvolger van Jos Elbers kunnen benoemen. Maar deze 9 zijn quaprofiel wellicht nog wat weinig innovatief en verrassend. Uwhogeschool kan – juist nu – wel een vitamine-injectie gebruiken,die echt nieuwe impulsen geeft. Dat kan door te kiezen voor een vande twee volgende strategische doorbraken en de namen die daarbijhoren.

a) De Veerman-doorbraak

Wat wordt het onderscheidend profiel van Inholland inhet kader van het rapport Veerman? Momenteel zit u daar lelijkklem. Een gedurfde stap en het perspectief veranderd in een klap. Ugaat doen wat de HvA deed: u adopteert een universiteit dieevenzeer een profieldilemma kent. Hun UvA is uw VU.

Dat kan, want de fusie VU-Windesheim is ontbonden en uwgezamenlijke campus aan de Zuidas kon dit megaproject van deAmsterdamse regio nog wel eens redden. Dat biedt een gespreksbasisin ieders belang. Als Inholland René Smit vraagt de voorzitter teworden van een nieuwe fusie-instelling Vuholland, dan zegt hij vastja. Marja van Bijsterveldt is inmiddels minister van OCW geworden,dus Smit moet zijn ambitie nu toch al elders op richten.

b) De Verjonging

Inholland is de fusiehogeschool van een reeks oudeinstellingen en het HBO heeft relatief veel oud personeel. Uwdoelgroep echter is in de Randstad vooral jong, veelkleurig,dynamisch en ook wel wispelturig. Deze culturele maar ookfinancieel ondermijnende spagaat overbrugt u niet met weer ‘eenDales’, een vijftiger met meer pretenties dan eigentijdse antennes.Inholland zoekt dus een jeugdige inspirator die het HBO lief heeft,maar wel spiegels voorhoudt.

Als u Joeri van den Steenhoven van Nederland Kennislandbenoemt, gaan uw netwerk en gezag in de kennissector er tenopzichte van vandaag in elk geval op vooruit. Een collegevoorzitterdie jonger is dan het merendeel van zijn docenten, zal Inhollandsowieso smoel geven. Van den Steenhoven kent alles en iedereen inde HO- en R&D sector, de innovatiewereld, Den Haag én Brussel.Hij kent ook de HBO-raad beter dan menigeen: zijn eerste baan wasjunior assistent aldaar. Uw jonge docenten, onderzoekers, staf ende studenten zullen met hem weglopen. Inholland zal in de Elsevier,Studiekeuze123 en andere rankings alleen daarom al omhoogschieten.

7) De twaalfde kandidaat
U bent een CEO van een reeks grote bedrijven geweest. En alsvoorzitter van de Raad van Toezicht van Inholland aanspreekbaar opde huidige situatie. De benoeming én de voortijdige demotie vanGeert Dales staan beide op uw conto. Als goed CDA’er beseft u wathet heet ‘je verantwoordelijkheid te nemen’, ‘niet weg te lopen alshet moeilijk wordt’. U zou dan ook ernstig moeten overwegen Dalesnu twee jaar te vervangen door Noordzij. Bijvoorbeeld voor eensalaris van 1 euro per jaar.

U kunt zelf grote ervaring, gezag en bestuurskracht inbrengen om uwhogeschool uit de modder te trekken. Na twee jaar kunt u dan eennieuwe vrouw of man met een nieuw profiel – en met een gezonde tent- aantrekken. Dat u persoonlijk, met allen die uw Inholland genegenzijn, de kar weer op de rails wilt krijgen, zal u krediet en moreelgezag schenken.

Misschien is dit wel de klus waar u heel uw leven op voorbereidwerd, zonder dat u dat besefte. Wie weet gaat u het besturen enrevitaliseren van zo’n hogeschool nog leuk werk vinden ook!


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK