Utrecht en Eindhoven samen

Nieuws | de redactie
3 januari 2011 | De UU en de TU/e gaan de handen ineen slaan. "Dat is ook een antwoord op Veerman," zegt collegevoorzitter Yvonne van Rooy tegen ScienceGuide. "Door de technologische kracht van de TU/e te verbinden aan het sterke onderzoek van de UU en het UMC op het gebied van de life sciences en duurzaamheid, vormen we samen een unieke combinatie."

De twee instellingen kennen een reeks thema’s die voor henbeide van grote strategische betekenis zijn. Gelet op hunonderscheiden profiel zal een samenwerking op die terreinenbeide versterken, zo is het uitgangspunt van de colleges vanbestuur.

Op de nieuwjaarsreceptie van de UU maakte Yvonne van Rooy hetsamengaan vandaag bekend, een nieuw feit voor haaruniversiteit die dit jaar zijn 375-jarig bestaan viert. “Door detechnologische kracht van de TU/e te verbinden aan het sterkeonderzoek van de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht op hetgebied van de life sciences en duurzaamheid, vormen we samen eenunieke combinatie. Dat biedt fantastische mogelijkheden voor onzeonderzoekers, studenten, alsook het bedrijfsleven.”

Werving Europese middelen

Onderwerpen van strategische samenwerking zijn onder meeronderzoek en innovatie ten aanzien van duurzame energie, medischebeeldverwerking, klimaatonderzoek, biomedisch onderzoek, stamcellenen regeneratieve geneeskunde. De beide instellingen kennen ookeen sterke internationale reputatie en samenwerkingsverbanden. Dezezijn eveneens een belangrijke factor in de uitbouw van de nieuwesamenwerking, want een sterker gezamenlijk optrekken vergroot dekansen op verwerving van Europese middelen voor onderzoek enR&D.

De partners -waarbij ook het UMC behoort- investeren ingezamenlijk onderzoek, zullen deeltijdaanstellingen over en weervan hoogleraren realiseren en bieden al hun studenten toegang tothun onderwijs. Ook zal gezamenlijk een nieuwe masteropleiding ophet gebied van biomedische technologie worden ontwikkeld.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK