Jojo, dieet en genetica

Nieuws | de redactie
15 februari 2011 | Diëten en dan toch steeds weer jojoën....hoe kan dat toch? Een gen dat de bloeddruk helpt regelen, blijkt ook te kunnen voorspellen of vrouwen vatbaar zijn voor het jojo-effect. De UM denkt nu al aan een test.

 

 

Een van de moeilijkste dingen van afvallen is het gewichtstabiel houden nadat het streefgewicht bereikt is. Uitverschillende studies blijkt dat tot wel tachtig procent van deafvallers een jaar later weer terug op zijn of haar oude gewichtis.

In de Maastrichtse bijdrage aan de Europese Diogenes studie naarde effectiviteit van diëten werd het bloed van een groepvrouwen onderzocht op eiwitten die kunnen voorspellen of iemandkans maakt op jojoën. 34 Bloedfactoren werden onder de loepgenomen. Bij een deel van de vrouwen bleek dat het angiotensine Iconverting enzyme (ACE), beter bekend als een factor die debloeddruk regelt, kon voorspellen of ze na afvallen weer in gewichtzouden gaan toenemen.

Anders gezegd, er kon op basis van de ACE-concentraties bepaaldworden hoeveel procent risico vrouwen in de onderzoeksgroep haddenom weer in gewicht toe te nemen. Deze voorspelling bleek sterkafhankelijk van de concentratie van een tweede factor in het bloed:fibrinogeen, een eiwit dat in de lever wordt gemaakt en een rolspeelt in de bloedstolling. Dr. Ping Wang uit de UM-onderzoeksgroepvan prof. dr. Edwin Mariman (onderzoeksschool NUTRIM) publiceertdeze bevindingen vandaag in het wetenschappelijk online tijdschriftPLoS ONE.

Een verklaring voor deze uitkomsten hebben de onderzoekers nogniet. Ze vermoeden dat deze bevinding uitgewerkt zoukunnen worden tot een test voor risico op het jojo-effect. Zehebben daarom patent aangevraagd. Met een dergelijke test zoudenvrouwen met een hoog risico op het jojo-effect een beterebegeleiding kunnen krijgen. De bevindingen moeten voordien ook nogbevestigd worden in een onafhankelijke onderzoeksopzet.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK