Lector leert omgaan met ouders

Nieuws | de redactie
3 februari 2011 | Ouderschapslector Katie-Lee Weille heeft op 27 januari haar lectorale rede ‘Making sense of Parenting: On ambivalence & resourcefulness’ uitgesproken. Weille gaat zich in Leiden bezighouden met hoe ouders het ouderschap zelf ervaren.

Terwijl de wetenschap zich voornamelijk richt op falendouderschap, is er volgens Weille te weinig aandacht voor debeweegredenen van ouders en wat ze nodig hebben om hun kind goed opte kunnen voeden. In het lectoraat zal de focus komen te liggen ophoe professionals zorgvuldig om kunnen leren gaan met ouders.

Naast het bijbrengen van vaardigheden en kennis aanprofessionals zal het lectoraat zich ook focussen op dekennisontwikkeling en professionalisering in het vakouderbegeleider, dat in Leiden gedoceerd wordt. Het lectoraatOuderschap & Ouderbegeleiding draait om de essentie vanouderschap zoals ouders dat zelf ervaren en hoe zorgprofessionalshier in hun werkzaamheden op in kunnen springen. 

Katie-Lee Weille is afgestudeerd in de USA en gepromoveerd aande University of London. Tussen 1987 en 1995 werkte ze alspsychotheurapeute met problematische gezinssituaties in onderandere de dagbehandeling, ambulante behandeling en in eengevangenis. In deze periode ontwikkelde zij haar interesse in devraag: ‘hoe zijn ‘lastige’ ouders het beste te bereiken?’ 

De complete lectorale rede van Katie-Lee Weille is hier terug tezien. De bijbehorende presentatie vindt u hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK