Taalverwerving in het basisonderwijs

Nieuws | de redactie
5 april 2011 | De taalverwerving op scholen is versnipperd over verschillende vakgebieden. Taalverwerving stopt niet bij de taalles, maar vindt ook plaats tijdens het gebruik van de taal in alledaagse communicatie en bij het leren van vakinhouden. De Rotterdamse lectoren Amos van Gelderen en Erik van Schooten doen onderzoek naar het verbeteren van de voorwaarden voor taalververwerving en –ontwikkeling.

“Het lectoraat Taalverwerving en Taalontwikkeling heeft alsvoornaamste missie bij te dragen aan de verbetering van devoorwaarden voor taalverwerving en taalontwikkeling op scholen voorbasisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaarberoepsonderwijs. Het betreft hierbij zowel het explicieteonderwijs in de Nederlandse taal en vreemde talen als devoorwaarden voor taalontwikkeling die zich voordoen bij anderevakken. Bovendien is de aansluiting aan de schoolse op debuitenschoolse omstandigheden voor taalverwerving en -ontwikkelingeen belangrijk aandachtspunt. Als belangrijkste middelen om dezemissie te bereiken, ziet het lectoraat de volgende:

• Uitvoeren van praktijkgericht onderzoek gericht op hetvergroten van kennis over werkzame factoren voor taalverwerving en-ontwikkeling van leerlingen

• Professionalisering van aankomende docenten (studenten van dehogeschool) en lerarenopleiders door middel van overdracht vanwetenschappelijke kennis over de belangrijkste factoren voortaalverwerving en -ontwikkeling in de schoolse contexten.

• Bijdragen aan curriculumontwikkeling op het gebied van devakdidactiek voor taalonderwijs, waarbij de hedendaagsewetenschappelijke inzichten richtinggevend zijn.

• Professionalisering van studenten en lerarenopleiders vanHogeschool Rotterdam op het gebied van het verrichten vanzelfstandig onderzoek naar hun eigen onderwijspraktijk.

• Bijdragen aan het Rotterdamse en nationale onderwijsbeleidgericht op verbetering van de voorwaarden voor taalverwerving en-ontwikkeling.”

De openbare les van Amos van Gelderen en Erik van Schooten is hier te bestellen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK