Sterrenhopen roofdieren in het heelal

Nieuws | de redactie
31 mei 2011 | Botsing van sterrenstelsels levert niet meer maar juist minder sterrenhopen op. Tot nu toe werd precies het omgekeerde gedacht, maar UU-astronoom Diederik Kruijssen promoveert op een revolutionair nieuw inzicht in het universum.Wanneer twee sterrenstelsels bij elkaar in de buurt komen, oefenenze een sterke aantrekkingskracht op elkaar uit. De foto van deHubble-telescoop geeft een indruk van wat er dan in het universumgebeuren kan.

Loswrikken van sterren uit hun hoop

“Tot nu toe werd gedacht dat door deze toename vangravitatiekracht zoveel nieuwe sterren en sterrenhopen wordengevormd, dat uiteindelijk meer sterrenhopenoverblijven”, vertelt Kruijssen. “Maar het aantal sterrenhopenneemt juist af na een botsing met een ander sterrenstelsel.” Invervolgonderzoek aan het Max-Planck Instituut in Münchenwil hij door het bestuderen van de alleroudste overlevendesterrenhopen de eigenschappen van het vroege heelalachterhalen.

De Utrechtse onderzoeker laat in computersimulaties zien datde omvang en richting van de gravitatiekracht in eensterrenstelsel snel verandert tijdens de botsing met een anderstelsel. “Hierdoor worden de sterren als het ware losgewriktuit de sterrenhoop waarin ze bij elkaar werden gehouden. De invloedvan dit effect is zo groot dat uiteindelijk meer sterrenhopenworden verwoest dan gevormd.”

Wrong time, wrong place

Uit zijn simulaties blijkt dat niet elke sterrenhoop evenveelkans maakt om een botsing met een sterrenstelsel te overleven. “Deoverlevingskans van een sterrenhoop is te vergelijken met een groepantilopen die wordt aangevallen door een roofdier”, aldusKruijssen.

“Sommige sterrenhopen zijn op het verkeerde moment op deverkeerde plaats en worden uiteengereten door de gravitatiekrachtenbinnen het sterrenstelsel. Andere bevinden zich juist in veiligeromgevingen. Naarmate de overlevende sterrenhopen ouder worden,migreren ze naar rustiger vaarwater. Op deze manier kunnen ze na deuiteindelijke samensmelting van beide sterrenstelsels blijvenbestaan”.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK