VU maakt New York klimaatbestendig

Nieuws | de redactie
25 juli 2011 | De kust van New York City ligt slechts enkele meters boven zeeniveau en is daarmee kwetsbaar voor orkanen en winterstormen. Het instituut voor Milieuvraagstukken van de VU heeft daarom een plan ontwikkeld om de kust klimaatbestendig te maken.

Door klimaatverandering neemt de kans op overstromingen toe,maar een geïntegreerde inzet van ruimtelijke ordening,bouwvoorschriften en overstromingsverzekeringen kan de stadhiertegen beschermen. Omdat New York een groot plan heeftgelanceerd voor de toekomstige ontwikkeling van stadsgebieden aanhet water, zal er ook rekening gehouden moeten worden met deklimaatbestendigheid daarvan.

“In sommige delen van New York kunnen waterkeringen en nieuwewoningen met elkaar worden gecombineerd. Dat kan door natuurlijkebuffers tegen orkanen aan te leggen en opgehoogde bebouwing testimuleren,” vertelt Jeroen Aerts, hoogleraar klimaat- enwaterrisico’s. Door bij het bouwen aan de kust deze mogelijkhedente benutten kan toekomstige schade door overstromingen zoveelmogelijk worden voorkomen.

Op dit moment is de situatie in New York City nog onvoldoendevoorbereid op klimaatverandering meent Wouter Botzen, universitairdocent milieueconomie aan de VU. “Bouwvoorschriften in New YorkCity lopen op dit moment achter op het beleid van New York State.De huidige eisen voor het ophogen van nieuwbouw zijn onvoldoende omook op de lange termijn de stad te beschermen tegen overstromingen.Door de bouwvoorschriften aan te scherpen kan daar een inhaalslagworden gemaakt. Een andere mogelijkheid is de premies vooroverstromingsverzekeringen te verlagen indien huizen bestendig zijngemaakt tegen zeespiegelstijging. Op die manier kan veiligerebebouwing verder worden gestimuleerd.”

Het volledige plan van de VU voor het klimaatbestendig bouwenaan de kust van New York City is hier te lezen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK