Wat is een hoog hek?

Nieuws | de redactie
27 juli 2011 | Bijvoeglijke naamwoorden als groot en hoog, kleine kinderen gebruiken ze al volop, maar hebben geen idee wat ze betekenen. Dat begrip komt pas op hun zevende, concludeert taalwetenschapper Elena Tribushina van de Universiteit Antwerpen.

Om te snappen wat bijvoorbeeld een hoog hek betekent, moet eenkind het antwoord op twee vragen weten: hoe hoog zijn hekkennormaal gesproken en zijn er andere hoge objecten in de buurtwaarmee je je hek kunt vergelijken? Taalwetenschapper Tribushininatoont aan dat kinderen onder de zeven jaar moeite hebben metdergelijke complexe interpretaties.

De combinatie van bijvoeglijke en zelfstandige naamwoordengebruiken de kinderen dan echter al jaren, vaak zelfs vanaf hettweede levensjaar al foutloos. Volgens Tribushinina komt dit omdatkleine kinderen met grote precisie onthouden welke objecten alsgroot worden beschreven en welke woorden je het beste met hoog kuntcombineren. “Tweejarigen herhalen wat ze volwassenen horen zeggen,maar met pas zeven jaar begrijpen ze echt goed wat relatievebegrippen als hoog en laag en groot en klein betekenen.”

Kleine en grote olifanten

De onderzoeker toonde dit aan met een experiment waarbij zekinderen plaatjes liet zien van zeven objecten, bijvoorbeeldolifanten. Ze stelde hun de vraag: welke olifant vind je groot?Kinderen van twee wezen alleen de grootste olifant op het plaatjeaan. Op de vraag ‘welke olifant vind je klein’ kozen ze hetkleinste dier op het plaatje. Kinderen van vier noemden op dezevragen drie of vier van de zeven olifanten groot. “Ze begrijpen datdeze drie of vier in vergelijking met de andere dieren op hetplaatje groot zijn, maar maken nog geen gebruik van hun kennis overde maat van echte olifanten.”

Vanaf zeven jaar vinden kinderen de meeste olifanten op hetplaatje klein. Op die leeftijd zijn kinderen net als volwassenen instaat hun kennis van de maat van verschillende objecten, in ditgeval olifanten, te combineren met wat ze op de plaatjes zien.Omdat echte olifanten veel groter zijn dan de zeven olifanten op detekening, noemen ze de meeste olifanten op het plaatje klein.

Het onderzoek van Elena Tribushinina aan de UniversiteitAntwerpen is tot stand gekomen met behulp van een Rubiconsubsidievan NWO. Met deze subsidie kunnen net gepromoveerde Nederlandsewetenschappers onderzoekservaring op doen in het buiteland.Tribushinina zal haar onderzoek nu voortzetten aan de UniversiteitUtrecht. Zij heeft hiervoor de prestigieuze Veni-subsidie van NWOontvangen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK