Utrecht blijft echt wereldtop

Nieuws | de redactie
15 augustus 2011 | De UU heeft zich vast genesteld in de top van de universiteiten op wereldschaal. Want ook dit jaar hoort zij bij de top 50 van de Shanghai Jiao Tong ranking en stijgt zelfs 2 plaatsen. Harvard op 1 zal niemand verrassen.

Cambridge is op 5 de hoogst geplaatsteniet-Amerikaanse universiteit en is Oxford op 10 duidelijk voorgebleven. Hoog scoren buiten de USA ook de universiteit van Kyoto,enkele Canadese instellngen en de ETH in Zürich (23).

De Nederlandse universiteiten doen het ook dit jaar goed in dewereldranking. Als collectief behoren zij allentot de hoogste geplaatsten onder de academische instellingen opwereldschaal. De UU steeg twee plaatsen naar 48 en de Leidseuniveriteit handhaaft zich op 65. Tussen 100 en 150 staanonder meer de UvA én alliantiepartner VU, als ook de RUG,tussen 150 en 200 staat onder meer de TU Delft en tussen200 en de UM. 

UU wel uit top 10 Europa

Binnen de Europese groep universiteiten staat Utrecht op 12. Datlijkt de enige lichte tegenvaller in de lijst, want daarmee is zijuit de top 10 gezakt. Onder meer de TU van München ging de UUvoorbij. De impact van de grootscheepse investeringen uit hetExzellenzprogramma van de Duitse overheid is ook daarinmerkbaar.

UU-voorzitter Van Rooy waarschuwde daar enige tijd geleden al voor.”Ik zie ook dat mensen weggekocht worden. En dat gaat niet zozeermet het salaris! Het gaat ook om de omstandigheden van hetonderzoekswerk die zo’n impuls als die in Duitsland mogelijk maakt.Bij het kijken naar toekomstige Spinoza prijswinnaars viel mij datsterk op. Je ziet potentiële Spinozisten die nu weggaan. We zijndan feitelijk te laat als we ze nog voor zo’n prijs en investeringzouden willen selecteren,” zo zei zij in juni 2009 al tegenScienceGuide.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK