Voordeel bij duurzame wagens

Nieuws | de redactie
31 augustus 2011 | Hoe kun je aanschaf en inzet van elektrische voertuigen slimmer bevorderen? Twee studenten van Hogeschool Rotterdam ontwikkelden een inzichtelijk kostenmodel voor bedrijven en organisaties, dat de voordelen snel duidelijk maakt. Hun onderzoek is nu bekroond.

Bedrijfseconomie studenten Sander Milic en Byron van Hoopwinnen met hun werk de RCI/HogeschoolRotterdam Duurzaamheidsprijs. Zij bekeken het economischvoordeel van de aanschaf en het verbruik van een elektrischevuilniswagen, stadsbus en bestelwagen.

In hun onderzoek vergelijken zij conventionele voertuigenen elektrische voertuigen in reële praktische situaties. Er wordtrekening gehouden met informatie over: de functie van het voertuig,het gebruik ervan en over welke periode het voertuig gebruiktwordt. Met hun onderzoek hebben de studenten eenrealistisch kostenmodel gemaakt.

Inzichtelijk voordeel

Elektrische voertuigen hebben in de praktijk een heel anderekostenopbouw dan voertuigen met een conventionele benzine- ofdieselmotor. Door het kostenplaatje inzichtelijk te maken ishet voordeel voor de koper direct duidelijk. Het flexibelekostenmodel -op basis van EXEL- rekent de Total Costs of OwnershipTCO uit.

Zo worden de lagere kosten van onderhoud bij elektrischevoertuigen heel duidelijk. Maar de accu’s (een grote kostenpost)moeten gedurende de levensduur wel worden vervangen. Hier wordt danook rekening meegehouden. Door zich te baseren op een praktischefunctionele eenheid FE maakten de studenten een reële vergelijkingmogelijk. Ook kunnen bijvoorbeeld de veranderende prijzen vanbrandstoffen gemakkelijk in het model worden aangepast om te bezienwat de TCO hierdoor worden.

Aan hun onderzoek hebben diverse bedrijven hun medewerkingverleend, zoals de RET, e-Traction, Van Gansewinkel, Spijkstaal,AllGreenVehicles en Joulz. Het eMobilitylab van HogeschoolRotterdam zal het onderzoek van de studenten een vervolg geven. Nude kostenopbouw inzichtelijk is gemaakt is het logische vervolg omuit te zoeken op welke kosten bezuinigd kan worden en op welkewijze. Daar zullen andere studenten zich het komende jaar oprichten.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK