IT-promotie uit lectoraat

Nieuws | de redactie
19 september 2011 | HU-docent Pascal Ravesteijn promoveert vanuit zijn lectoraat op Business Process Management software. De marktomvang daarvan schiet omhoog, met een waarde tot $ 6 miljard. Hij keek of verschillende culturen anders tegen de invoering ervan aankijken. En ja hoor.

Pascal Ravesteijn,  onderzoeker en docent verbonden aan hetlectoraat ‘Extended Enterprise Studies (EES)’ van het kenniscentrumTechnologie & Innovatie promoveert 19 september hierop aan deUU. Zijnt onderzoek focust zich op BPM systemen, het ontstaanervan, waar het naartoe gaat en wat er allemaal komt kijken bij deinvoering en het gebruik ervan. De volgende vraag staat centraal:’Welke factoren en competenties bepalen het succes vanimplementatie van Business Process Management Systemen in eenspecifieke situatie?’

Cultuur cruciaal

Uit het onderzoek van Ravesteijn blijkt dat tijdens deimplementatie van een BPM-systeem er naast bedrijfskundige kennisen vaardigheden ook kennis en vaardigheden met betrekking totinformatie technologie aanwezig dient te zijn. Gekeken is ofverschillende culturen anders tegen de invoering van BPMSaankijken.

Wat blijkt? BPM professionals uit de Anglo-Amerikaanse cultuurhebben meer aandacht voor de methodische kant van een BPMSimplementatie project dan voor de menselijke aspecten. Terwijl dezelaatste in Noord Europese culturen meer aandacht krijgen. Verder isduidelijk geworden dat niet zozeer de techniek die voorprocesmodellering gebruikt wordt cruciaal is tijdens implementatie,maar juist de aandacht voor de cultuur van de organisatie.

Niet altijd succesvol

Ravesteijn: “Als we terugkijken zien we dat de laatste twintigjaar veel implementaties van informatie systemen niet altijd evensuccesvol zijn geweest. Met dit onderzoek hoop ik een bijdrage televeren aan het goed invoeren van Business Process ManagementSystemen in organisaties zodat we over twintig jaar als vakgebiedmet een beter gevoel terug kunnen kijken.”

Pascal heeft zijn promotieonderzoek, onder begeleiding van prof.dr. Sjaak Brinkkemper, dr. Ronald Batenburg (Universiteit Utrecht)en dr. ir Johan Versendaal (Universiteit Utrecht/HogeschoolUtrecht), uitgevoerd bij de afdeling Organisatie en Informatie,Faculteit Bèta Wetenschappen van de Universiteit Utrecht.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK