Talentvolle vrouwen in Delft houden

Nieuws | de redactie
14 oktober 2011 | Het aantal vrouwelijke studenten in de bèta-techniek neemt toe, toch blijft het aantal vrouwelijke docenten en hoogleraren met respectievelijk 8 en 9% nog wat achter. De TU Delft start daarom het Delft Technology Fellowship, een programma voor talentvolle vrouwelijke onderzoekers.

De universiteit biedt hen een eigen onderzoeksprogramma aan voorvijf jaar, met uitzicht op een vaste aanstelling. Daarmee geeft deuniversiteit vrouwelijk toptalent de kans op hoog niveauwetenschappelijk onderzoek te doen.  In de eerste ronde vanhet Delft Technology Fellowship zijn maximaal 10 positiesbeschikbaar.

Omdat Delft streeft naar een zo divers mogelijke populatiestudenten en medewerkers tekende de universiteit het Charter”Talent naar de Top”, waar het Delft Technology Fellowship een vande concrete resultaten van is. Daarnaast heeft de TU Delft haarwerving en selectie, promotiebeleid en loopbaanontwikkelingaangepast en de mogelijkheden om werk en privé voor allemedewerkers te combineren verbeterd.

Uit onderzoek blijkt dat een diverse studenten- enmedewerkerspopulatie de innovatie en creativiteit in de organisatiestimuleert. “We willen uiteraard de beste universiteit ter wereldzijn en we zien dat vrouwen ondervertegenwoordigd zijn, terwijl zijnatuurlijk niet minder zijn dan mannelijke wetenschappers”, verteltRector Magnificus prof. ir. Karel Luyben. Het Technology Fellowshipkan blokkades voor vrouwelijk talent om verder te gaan in hetonderzoek wegnemen.

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK