Wiskunde ingezet tegen gasproblemen

Nieuws | de redactie
24 oktober 2011 | Er komen steeds meer soorten aardgas en de netten worden ook steeds diverser. Daarom wordt nu wiskundig inzicht uit ons land en Duitsland gezamenlijk benut om zeer complexe vragen rond de weg van het gas naar de gebruiker te leren snappen en optimaal aan te pakken.

De complexiteit van gasnetwerken in Europa neemt toe dooreen nieuwe ontwikkelingen. Zo speelt nu de komst vanafwijkende gastypes, zoals dat uit Rusland, LNG (LiquidNatural Gas) en biogas. Ook de liberalisering van hetgasnetwerk verhoogt de complexiteit aanzienlijk, metals gevolg dat er inconsistenties ontstaan.

Gas leren ‘tunen’

Wiskundige inzichten kunnen helpen om dit soort problemen op telossen. De optimalisering van al dit gasverkeer vereist wiskundigeanalyse met randvoorwaarden op het gebied van onder meer snelheid,druk, temperatuur, grondgesteldheid en prijs.

Prof. Kees Vuik van de TU Delft, energie-coördinator van 3TU.AMIvertelt wat voor werkzaamheden daar aan vast zitten. “De wiskundigemodellen die we gaan ontwikkelen kunnen straks toegepast wordendoor de gasleveranciers. Ze kunnen hiermee de gasleidingen veelnauwkeuriger ‘tunen’ op de hoeveelheid en waarden van het gas daterdoor gaat stromen.” Zoiets gebeurt door het open en dichtzetten van kleppen en het aan- en uitschakelen van compressoren.Het grote voordeel voor bedrijven is kostenverlaging, zekerheid vanlevering en handhaven van de kwaliteit.

Samen met Duitsland verder

De optimalisering van (Europese) energienetwerken is nietalleen een zeer ingewikkeld onderwerp geworden, hetspeelt ook Europees in veel landen tegelijk. Daarom gaathet 3TU Applied Mathematics Institute (3TU.AMI) eenNederlands-Duits samenwerkingsprogramma op dit terrein aan metonder anderen Matheon, het wiskunde-instituut van drie Berlijnseuniversiteiten en twee wiskunde-instituten inDuitsland.   

Een deel van het onderzoeksprogramma, Energy NetworkOptimization in Europe, gaat direct van start. Doel van hetprogramma is om in een periode van vijf jaar te zorgen dat hetgasnet beter geschikt is voor gas van verschillende calorischewaarden en voor de dynamische gasmarkt die is ontstaan na deliberalisering.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK