Een miljoen voor reizende DNA-labs

Nieuws | de redactie
28 november 2011 | Wat kun je doen om wetenschap naar het bedrijfsleven of de maatschappij te brengen? Valorisatie is een heet hangijzer momenteel. Op het Life Science Momentum in Rotterdam kwamen succesvolle valorisatieverhalen aan bod. ScienceGuide-columnist Eva Teuling was erbij.

“Op dinsdag 22 november vond het Life Science Momentum plaats inRotterdam, met als thema ‘Science for Society’. In het World TradeCenter ontmoetten wetenschappers, beleidsmakers, politici enprofessionals uit de wetenschapscommuncatie elkaar, om te ontdekkenhoe onderzoek het beste kan worden toegepast voor de samenleving.Valorisatie, heet dat tegenwoordig en in het geval van wetenschapgaat valorisatie om het toepassen van verworven kennis voor óf geld(het bedrijfsleven) óf nuttige toepassingen voor demaatschappij.

Eerder organiseerde het Rathenau-instituut al deValorisatie-parade (zie hiervoor een verslag), en ook op het Momentum was Valorisatiebelangrijk. Zo waren er presentaties over hoe wetenschappelijkonderzoek toegepast kon worden in richtlijnen voor huisartsen, voorhet ontwikkelingen van nieuwe antibiotica en bij grote bedrijvenals DSM.

De topspreker was Craig Venter, de man die als eerste de heleDNA-sequentie van een organisme had ontcijferd, belangrijkebijdragen leverde aan het human genome project en doormiddel van synthetische biologie nu zélf nieuwe organismenontwerpt.

Maatschappelijke valorisatie: de DNA-labs

Op het Momentum werd ook de Valorisatie Award van hetNetherlands Genomics Initiative (NGI) uitgereikt. Het thema ditjaar was “Excellentie in maatschappelijke valorisatie”, kortom, deprijs was voor het beste project om wetenschap naarmaatschappelijke projecten te vertalen. Verschillende projectenwerder ingediend onder andere door een aantal genomics-centra dieDNA-labs organiseren.

De DNA-labs zijn oorspronkelijk een idee van twee studenten uitWageningen, die eind jaren ’90 iets wilden doen aan de teruglopendestudentenaantallen op hun universiteit. Ze vonden dat deuniversiteit naar de scholieren toe moesten gaan om nieuwestudenten te winnen, in plaats van maar te hopen dat scholieren deuniversiteit zouden bezoeken tijdens een open dag.

Hiervoor bedachten ze het reizende DNA-lab: een busje vol metpracticum-materiaal en laboratorium-apparatuur, vergezeld door tweeenthousiaste studenten. Dit busje gaat naar de scholen toe, waar destudenten een experiment met de leerlingen doen, zoals het isolerenvan DNA uit een plant, gecombineerd met voorlichting over deuniversiteit.

Dit concept bleek een doorslaand succes. Scholieren vonden hetleuk iets anders te doen dan hun normale lessen; docenten kondeneen les aanbieden met materiaal waar hun school nooit over zoukunnen beschikken; de universiteit was enthousiast over de extrapromotie; de studenten die het practicum gaven vonden het leuk omeen kijkje te nemen in het vak van docent.

Al snel ontstonden er wachtlijsten voor de inschrijving vanscholen, en wachtlijsten voor de studenten die het practicum wildengeven. Tijdens mijn studie biologie in Wageningen was ik in 2000één van de begeleiders, een geweldig leuke en leerzameervaring.

Snel werd dit initiatief geprofessionaliseerd en momenteel zijner 6 genomics-centra van universiteiten die een DNA-lab aanbieden(Wageningen, Delft, Utrecht, Leiden, Nijmegen en Amsterdam). Degenomics-centra zijn verantwoordelijk voor de inhoud, decoördinatie wordt sinds 2005 gedaan vanuit het Center for Societyand the Life Sciences (vroeger Center for Society and Genomics),het CSG. Dit jaar hopen ze de 100.000e leerling te mogen ontvangen,wat duidelijk maakt dat het concept nog springlevend is.

Valorisatie award voor DNA-labs

Dat vond ook NGI. Ook al waren alle ingediende projecteninteressant, NGI wilde de prijs geven aan het de DNA-labs. Maar eengeldbedrag aan een concept geven is moeilijk, dus werd er langgetwijfeld of het geldbedrag moest gaan naar het CSG, die de labscoördineren, of naar het Center for Biosystems Genomics (CBSG) inWageningen, waar het allemaal begon.

Uiteindelijk kreeg laatstgenoemde de geldprijs, nadat benadruktwas dat het geld gedeeld zou worden met alle andere DNA-labs inNederland. Hierdoor is er meer zekerheid is dat deze succesvollepractica de komende jaren ook doorgang kunnen vinden en nog eensduizenden scholieren met genomics in contact kunnen komen.”

Zie voor meer informatie over de DNA-labs de special die het CSGhierover uitgaf in mei hier.

Eerdere columns van Eva Teuling leest u hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK