Maastricht, Korea, China

Nieuws | de redactie
17 november 2011 | Maastricht verovert na Europa nu het Verre Oosten. Prof. dr Harry Steinbusch, van neurowetenschappen aan de UM is tegelijkertijd benoemd tot hoogleraar in China en Korea. “Ik wil getalenteerde Chinese en Koreaanse Master en PhD-studenten interesseren voor onze opleidingen.”

Professor Harry Steinbusch, die in Maastricht hoogleraarFunctional and Cellular Neuroscience en directeur van deSchool for Mental Health and Neuroscience, werd afgelopenweek benoemd tot honorary professor in Guanghzou en recentelijk ookaan de Chungnam National University in Korea. De Maastrichtsehersenwetenschapper is verheugd over deze nieuwe aanstellingenin Azië.

R&D van topbedrijven op voor student

“Door deze twee aanstellingen in China en Korea kunnen we zowelop onderzoeks- als onderwijsgebied intensiever gaan samenwerken.Beide universiteiten zijn zeer professionele instellingen, met eenbrede interesse in het vakgebied Neurowetenschappen. Wat betreftonderwijs is de samenwerking vooral gericht op uitwisseling: ik wilgetalenteerde Chinese en Koreaanse Master en PhD- studenteninteresseren voor onze opleidingen en onderzoeksplaatsen.”

“Andersom geeft dit Maastrichtse Master en PHD studenten demogelijkheid om in deze landen te gaan studeren of werken.Overigens werken we daarbij samen met Nederlandse bedrijven zoalsDSM, Unilever en Philips die hun R&D faciliteiten in China enKorea openstellen voor onze studenten en onderzoekers. Ook oponderzoeksgebied wordt de samenwerking intensiever. Er looptbijvoorbeeld een door NWO gefinancierd onderzoeksproject ‘Medicaldevices for an aging society’ dat we in samenwerking met deuniversiteit in Guangzhou uitvoeren.”

Docenten over de grens laten kijken

Ook UM-rector Gerard Mols ziet persoectief en nieuweaanknopingspunten in deze benoeming van prof. Steinbusch:”Deze twee benoemingen passen prima in onze internationalestrategie. Om studenten een internationale classroom te bieden,moeten we niet alleen buitenlandse docenten aantrekken, maar ookonze Nederlandse docenten moeten over de grenzen heen kijken.Bovendien is het makkelijke om talentvolle studenten enonderzoekers uit China en Korea te interesseren voor onzeprogramma’s in Maastricht en vice versa.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK