University College Friesland van start

Nieuws | de redactie
18 november 2011 | Friesland heeft eindelijk weer een universiteit. Exact 200 jaar nadat de Universiteit van Franeker haar deuren sloot, gaat University College Friesland van start. Geen klassieke universiteit, maar een samenwerking van Friese kennisinstellingen en het bedrijfsleven.

Het UCF is een innovatieve academische netwerkorganisatie, eenFries initiatief dat gebruik maakt van een dynamisch netwerk vantoonaangevende regionale, nationale en internationale partners.Vanuit de bundeling van deze krachten wordt een toekomstgerichtonderzoek- en onderwijsaanbod ontwikkeld.

Geen klassieke universiteit

Thea Koster, wethouder onderwijs in Leeuwarden is verheugd metde samenwerking. “Het is geen klassieke universiteit, maar eennetwerkuniversiteit, een samenwerking van HBO’s, R&D enbedrijfsleven in verschillende Friese hotspots als Water, Toerisme,Meertaligheid, Leefbaarheid, Duurzame energie, en Groene LifeSciences. Deze organisaties werken samen om op die gebiedenonderwijs, kennisdeling en onderzoek  aan te bieden.”

Hoewel er nu nog geen eigen opleidingsaanbod is, verwacht hetUCF in september al wel de eerste masteropleidingen te kunnenaanbieden. “Binnen de hotspots Water en Meertaligheid loopt deaccreditatie momenteel al. De bedoeling is dat we topstudenten nahet HBO ook in Friesland weten te houden,” vertelt Koster.

Voorzitter van de nieuwe universiteit wordt oud-RUG-rector FransSwarts, die ook de Stichting University College Friesland heeftgeleid. “Naast het bestuur, komt er ook een stevige Raad vanToezicht waarin ook het bedrijfsleven vertegenwoordigd is.”

Stenden hotspot Toerisme

Ook Stenden Hogeschool heeft zitting in het UCF en heeftdaarbinnen de verantwoordelijkheid over de hotspot Toerisme, zegt wethouder Koster. Ook dit moetop termijn leiden tot universitaire masteropleidingen. “Komendseptember komt nog te vroeg, maar Stenden is al heel lang aan hetkijken of ze op hun HBO-structuren een academisch vervolg kunnengeven. Ze zitten nu midden in het proces om de opleiding zo tevormen dat die geaccrediteerd kan worden.”

Koster benadrukt dat het UCF vooralsnog uitgaat van destructuren die al liggen bij de verschillende samenwerkendeinstellingen. Toch is er in Leeuwarden al een stukje tastbareuniversiteit te vinden. “We hebben al een gebouw waar studententerecht kunnen als ze hun bul hebben gehaald, maar we gaan nog opzoek naar een echt academiegebouw.”

Alle informatie over het nieuwe UCF vindt u hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK