Extra geld dankzij topkwaliteit lectoren?

Nieuws | de redactie
1 december 2011 | Fontys verheugt zich op extra geld. De uitverkiezing van Carl Rohde tot Lector van het Jaar 2011 zou volgens de nieuwe voorstellen voor de HO-bekostiging tot extra revenuen voor zijn hogeschool dienen te leiden, aldus Marcel Wintels.

In een eerste reactie op deze bekroning prees de Fontys-voorzitter nietalleen de wijsheid van de jury van ISO en ScienceGuide. Hij zag tevenseen rechtstreekse verbinding met de plannen van Halbe Zijlstra omhet HO nadrukkelijker te bekostigen via kwaliteit. Al langer pleitWintels vurig tegen het financieren van hogescholen aan de hand vanconcrete prestatie-benchmarks. In zijn reflectie op de bekroningvan lector Rohde noemt hij dit zelfs het “nieuwebekostigingsverzinsel” uit de Haagse politiek en OCW.

Aangezien in de Kamer en ten departemente gezocht wordt naarconcrete, herkenbare en meetbare benchmarks voor te bekostigenHO-prestaties worden veel bestuurders opvallend nerveus. Dat diteen reden is voor verschillende politici om juist daarom diedenklijn nog wat verder te vervolgen en uit te werken, lijkt niettot elk van hen door te dringen.

Afkeer zit heel diep

“Mijn afkeer voor colleges van bestuur zit heel diep. Ze zijnvooral bezig met PR en zoveel mogelijk geld verdienen. De studentstaat niet centraal,” zei VVD’ster Anne-Wil Lucas recent tegen deJOVD. Tegen ScienceGuide erkende zij dat zij deze woorden inderdaadexpressis verbis gesproken had bij haar partijgenoten. Maar het isniet alleen maar een kwestie van een verkeerde instelling bijCvB’ers, het “komt ook door hoe wij sturen als overheid”, door debesturen onvoldoende aan te spreken op de kwalitatieve aspecten vanhun beleid.

Waar veel bestuurders de ‘bekostiging op kwaliteit’ als eenonhaalbare droom met perverse effecten zien, kijken liberalen meteen meer centralistische inslag daar heel anders naar. “Wat dekwaliteit op de instellingen nu ook is, nog altijd blijft 93%bekostigd op basis van studentenaantallen. Die perverse prikkelmoet uit het systeem.” De VVD-woordvoerder bepleitte opScienceGuide al dat de ambitie om de lat hoger te leggen juist ookvia de financiering aangemoedigd moet worden.

Zo wil zij aan excellentie-kenmerken die de NVAO vaststelt entoedeelt nadrukkelijk een ‘premie’ in de bekostiging van HBO en WOverbinden. “Prestatiebekostiging is een bonus voor goed gedragvan de Colleges van Bestuur, maar niet per definitie voor meerkwaliteit. Bovendien komen deze prestatieafspraken waarschijnlijkniet verder dan de kamer van het College van Bestuur. Wat de VVDbetreft leggen we de prikkel voor meer kwaliteit waar hij hoort:bij de opleidingen en niet alleen bij de Colleges van Bestuur.”

Extra geld dankzij Lector van het Jaar?

Wintels gebruikt nu de bekroning van zijn lector Carl Rohde voorzijn baanbrekend en internationaal toonaangevend praktijkgestuurdonderzoek om deze denklijn bij bewindslieden en Kamerleden wat teridiculiseren. “Volgens nieuwe bekostigingsverzinsel politiek/@MinOCW heeft Fontys nu financiële bonus verdiend…#lectorvanhetjaar. Reputatie ipv €’s!” zo twittert hij.

Overigens zouden de voorstellen van Lucas voor in elk geval deHogeschool Zuyd inderdaad tot een extra bij kwaliteitsbekostigingleiden, met dank aan lectorale excellentie. De als lector van hetJaar 2011 ook genomineerde Sandra Beurkens heeft met haar werkaan evidence based practice de zorgcurricula zeer helpeninnoveren. En dat werkt door, ook bij de NVAO-erkenning.

De jury schrijft: “Haar lectoraat A&P – Autonomieen Participatie van Chronisch Zieken – heeft een zeerwezenlijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van handelen op basisvan evidence based kennis als inhoudelijk accent van dezorgopleidingen bij deze hogeschool. Dit thema is in heel degezondheidszorg en de daarop gerichte opleidingen in WO en HBO eencruciaal aspect geworden, niet alleen in ons land. Deze EvidenceBased Practice heeft lector Beurkens met haar collega’s zohoogwaardig uitgebouwd, dat op dit punt een bijzonder kenmerk bijde NVAO kon worden aangevraagd.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK