De nieuwe rol van de kunstenaar

Nieuws | de redactie
30 maart 2012 | De kunstensector staat onder druk van bezuinigingen. Daarom moeten kunstenaars en vormgevers hun rol in de samenleving heroverwegen. De Hanzehogeschool springt hier op in en heeft Anke Coumans benoemd als lector ´Image in context´.

Het lectoraat van Coumans gaat deel uitmaken van hetKenniscentrum Kunst en Samenleving dat met Rieneke Smilde al eenlector in huis heeft die zich richt op de nieuwe rol vankunstenaars, vooral op educatief gebied. Muziekdocenten dienen, zostelt Smilde, oog te hebben voor de context waarin ze werken.

Veranderende beroepspraktijk

Anke Coumans gaat in haar lectoraat specifiek aandacht bestedenaan deze veranderende context. Het lectoraat ‘Image in Context’doet praktijkgericht onderzoek naar de verschillende rollen vankunstenaars en vormgevers in de continu veranderendeberoepspraktijk. Centraal staat de vraag wat de bijdrage vankunstenaars en vormgevers is, welke kwaliteiten bij deverschillende rollen passen en op welke wijze kunstvakopleidingenhun studenten het beste kunnen toerusten om die rollen tevervullen.

Het lectoraat ‘Image in Context’ levert een bijdrage aan deversterking van de kwaliteit van culturele en maatschappelijkeprocessen en producten door de inzet van beeldende kunstenaars envormgevers. Zij doen dat vanuit hun creërend vermogen, het vermogentot kritische reflectie en kennis en vaardigheden op het gebied vanverbeelding en visueel ontwerp.

Onderzoek naar veranderingsprocessen

Het lectoraat ‘Image in Context’ levert een bijdrage aan deversterking van de kwaliteit van culturele en maatschappelijkeprocessen en producten door de inzet van beeldende kunstenaars envormgevers. Ze doet dat door deelname aan en toegepast onderzoeknaar veranderingsprocessen, waarin kunstenaars en vormgevers eenrol spelen. Onderwerp van onderzoek is wat die rol precies is enwelke kwaliteiten daarin precies van doorslaggevend belang zijn

Anke Coumans komt over van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht(HKU) waar ze sinds 1992 diverse functies vervult. Als onderzoekerwas ze lid van de kenniskring lectoraat Artistieke ontwerpprocessenen daarnaast was ze projectleider, beleidsmedewerker onderzoek endocent.  Op 1 mei aanstaande gaat Coumans definitief aan deslag.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK